Voor de opname

Bereid je opname goed voor

Voor sommige ingrepen of onderzoeken hoef je niet in het ziekenhuis te overnachten. Je komt dan naar het dagziekenhuis voor een dagopname.

Zorg voor gemakkelijke kledij en breng iets te lezen mee. Bij een dagopname is er geen maaltijd gepland. Uiteraard kan je zelf iets te eten meebrengen.

Hygiëne

 • Was je volledig de avond voor of de dag van de ingreep.
 • Verwijder:
  • make-up
  • nagellak en kunstnagels
  • juwelen en piercings
  • contactlenzen
 • De lichaamsstreek die geopereerd wordt, hoef je zelf niet te ontharen, dat kan namelijk voor ontstekingen zorgen. Onze medewerkers in het chirurgisch dagziekenhuis zullen je ontharen. 

Wat breng je mee?

Voor de administratie

 • elektronische identiteitskaart (eID) of geldige verblijfsvergunning
 • Telefoonnummer of gsm-nummer
 • Naam en adres van je huisarts of verwijzende arts
 • Bij een arbeidsongeval:
  • naam en adres van je werkgever
  • naam en adres van je verzekeringsmaatschappij
  • datum van het ongeval
  • dossiernummer van het schadegeval
  • polisnummer van de verzekering
 • Wanneer je hospitalisatieverzekering je factuur rechtstreeks aan het ziekenhuis betaalt: je verzekeringskaart.
 • De gegevens van personen die we tijdens je verblijf kunnen bereiken.
 • Geld of een betaalkaart om je voorschot te betalen.
 • Als je niet bent aangesloten bij een Belgisch ziekenfonds: een Europese Ziekteverzekeringskaart of een E112-formulier, garantieverklaring van je zorgverzekeraar, CZ-kaart voor Nederlandse patiënten.
 • Als dat voor jou van toepassing is: een waarborgregeling van een OCMW of betalingsverbintenis van een andere instantie die borg staat voor de betaling van de kosten.

Voor de arts

 • verwijsbrief
 • verslagen, opnames medische beeldvorming, bloedanalyses
 • bloedgroepkaart
 • vaccinatiekaart
 • overzicht van geneesmiddelen die je neemt
 • allergielijst
 • dieetlijst

Voor jezelf

 • toiletgerief
 • washandjes en handdoeken
 • gemakkelijke kledij en stevige pantoffels
 • boeken, tijdschriften kruiswoordraadsels
 • de medicijnen die je thuis inneemt
 • reserveondergoed

Neem liever geen waardevolle bezittingen mee.

Laatste update op: 21-06-2023