Tijdens je verblijf

Behandeling

Schone handen

Een goede hygiëne is belangrijk om de verspreiding van bacteriën tegen te gaan en infecties te voorkomen. Daarom zal een zorgverlener altijd zijn handen ontsmetten voor hij je verzorgt. Spreek hem er zeker op aan moest hij het toch vergeten.

Ook je eigen hygiëne is belangrijk. Zorg voor een goede algemene lichaamshygiëne en loop nooit op blote voeten door het ziekenhuis.

Was je handen met water en zeep vóór het eten en na elk toiletbezoek. Ontsmet ook regelmatig je handen met handalcohol. Want zuivere handen verkleinen de kans op infecties. Vraag aan je bezoekers om voor en na het bezoek hun handen schoon te maken met handalcohol. Bezoekers die verkouden of ziek zijn stellen hun bezoek beter uit.

Zorgverleners in opleiding

In het ziekenhuis worden ook zorgverleners opgeleid. Zij werken onder toezicht en verantwoordelijkheid van leerkrachten of professionele begeleiders.

Heel wat jonge mensen doen binnen onze muren hun eerste ervaringen op in de zorg, het onderzoek en/of het onderwijs.

Wil je stage komen lopen of een afstudeeronderzoek doen, neem dan contact op met HR

Patiëntenidentificatie

Tijdens je verblijf moet je een identificatiebandje dragen, van bij de opname tot het ontslag. Met dit polsbandje controleren onze medewerkers je identiteit. Zo is meteen duidelijk wie je bent en kunnen we veilig voor je zorgen. Het is dus belangrijk dat je dit bandje tijdens je verblijf in het ziekenhuis aanhoudt. Je bandje toch kwijt? Spreek dan een ZNA-medewerker aan.

Kamers

Kamerkeuze

Bij opname maak je je kamerkeuze bekend door het formulier ‘Kamerkeuze en financiële voorwaarden’ in te vullen en te ondertekenen. Dit document informeert je over de financiële gevolgen van je keuze. Het bedrag van het voorschot hangt af van het type kamer dat je kiest en het al dan niet in orde zijn met je ziekenfonds.

Bij opname via Spoed ’s nachts of tijdens het weekend gebeurt de ondertekening door jou of iemand die jou vertegenwoordigt op de dienst Spoed zelf. De betaling van het voorschot moet gebeuren de volgende dag vóór 15.00 u. bij de administratie.

ZNA biedt in haar ziekenhuizen volgende kamers aan:

2- of meerpersoonskamer

  • Je betaalt remgeld (het bedrag dat niet door het ziekenfonds wordt terugbetaald) op de verpleegdagprijs.
  • Je arts mag geen ereloonsupplement aanrekenen.

1-persoonskamer

  • Je betaalt remgeld (het bedrag dat niet door het ziekenfonds wordt terugbetaald) op de verpleegdagprijs en een supplement voor de kamer.
  • Je arts mag een ereloonsupplement aanrekenen (tot 200%).

Als het kamertype van jouw keuze niet beschikbaar is, word je tijdelijk in een kamer van een ander type ondergebracht. Je hebt nog wel recht op de gewenste kamer wanneer deze vrijkomt. Je betaalt dan bij inschrijving het voorschot voor de kamer van jouw keuze. Wanneer ze dan vrij komt, zal je naar deze nieuwe kamer verhuizen. Als bij opname reeds duidelijk is dat de kamer van jouw keuze niet beschikbaar zal zijn voor de duur van de opname, rekenen we enkel het voorschot van de goedkoopste kamer aan. Als je wegens plaatsgebrek een kamer krijgt van een hogere klasse, zal dit zonder meerkost zijn.

Maaltijden

In de keukens van ZNA worden de maaltijden met de grootste zorg bereid. We bieden een gezonde en gevarieerde voeding aan. In de mate van het mogelijke wordt rekening gehouden met geloofsovertuiging en persoonlijke voorkeuren. Specifieke dieetmaaltijden maken we alleen op medisch voorschrift. Een team van diëtisten staat steeds ter beschikking om voedings- en dieetadvies te verstrekken.

Hoteldiensten

Gastenmaaltijden zijn enkel mogelijk op 1-persoonskamers. 

Elke vraag voor begeleidend overnachten wordt eerst met het verpleegkundig afdelingshoofd of met de vervanger van de afdeling besproken. Overnachting van maximum 1 begeleidend persoon is toegelaten, mits betaling van het tarief van een 1-persoonskamer. Voor kinderen onder de 16 jaar wordt een verlaagd tarief aangerekend. De begeleidende persoon die overnacht, is volledig zelfstandig en kan niet rekenen op verpleegkundige zorg. Als je om medische redenen in een 1-persoonskamer ligt, (bijvoorbeeld besmettingsgevaar) kan de begeleidende persoon enkel overnachten voor zover je medische toestand dit toelaat.

Laatste update op: 06-08-2021