Voor de opname

Word je opgenomen in ZNA Jan Palfijn, ZNA Middelheim, ZNA Koningin Paola Kinderziekenhuis, ZNA Stuivenberg of ZNA Sint-Erasmus, ga dan vooraf langs bij je zorgtrajectplanner om je ziekenhuisopname zorgvuldig voor te bereiden.
 

Wat breng je mee?

Voor de administratie

 • Elektronische identiteitskaart (eID) of geldige verblijfsvergunning
 • telefoonnummer of gsm-nummer
 • naam en adres van je huisarts of verwijzende arts
 • bij een arbeidsongeval:
  • naam en adres van je werkgever
  • naam en adres van je verzekeringsmaatschappij
  • datum van het ongeval
  • dossiernummer van het schadegeval
  • polisnummer van de verzekering
 • wanneer je hospitalisatieverzekering je factuur rechtstreeks aan het ziekenhuis betaalt: je verzekeringskaart.
 • de gegevens van personen die we tijdens je verblijf kunnen bereiken.
 • geld of een betaalkaart om je voorschot te betalen.
 • als je niet aangesloten bent bij een Belgisch ziekenfonds: een Europese Ziekteverzekeringskaart of een E112-formulier, garantieverklaring van je zorgverzekeraar, CZ-kaart voor Nederlandse patiënten.
 • als dat voor jou van toepassing is: een waarborgregeling van een OCMW of betalingsverbintenis van een andere instantie die borg staat voor de betaling van de kosten.

Voor de arts

 • verwijsbrief
 • verslagen, opnamen medische beeldvorming, bloedanalyses
 • bloedgroepkaart
 • vaccinatiekaart
 • overzicht van geneesmiddelen die je neemt
 • allergielijst
 • dieetlijst

Voor jezelf

 • toiletgerief
 • washandjes en handdoeken
 • pyjama, kamerjas en stevige pantoffels
 • boeken, tijdschriften, kruiswoordraadsels
 • de medicijnen die je thuis inneemt
 • reserveondergoed

Neem liever geen kostbare of waardevolle bezittingen mee.

Wie breng je op de hoogte

Ziekenfonds

Als je loontrekkende bent, stuur je uiterlijk twee werkdagen na je arbeidsongeschiktheid een attest door naar je werkgever en een tweede attest naar de arts van je ziekenfonds.

Als je zelfstandige bent, stuur je binnen de zestig dagen die volgen op het begin van je arbeidsongeschiktheid een attest van arbeidsongeschiktheid naar je ziekenfonds.

Als je ambtenaar bent, laat je de verplichte attesten opgelegd door je administratie, invullen door je behandelende arts.

Als je slachtoffer bent van een arbeidsongeval verwittig je je werkgever en zijn verzekeringsmaatschappij.

Verzekeringsmaatschappij

Als je een hospitalisatiepolis of aanvullende ziekteverzekering hebt, breng dan - in geval van een geplande opname - op voorhand je verzekeringsmaatschappij op de hoogte. Ga na of de polis de kost dekt van je opname en je kamerkeuze.

Pensioen

Brengt de postbode jouw pensioen aan huis? Ga dan tijdig naar het postkantoor om je uitbetaling op een andere manier te regelen.

Werkgever

Bij een werkonderbreking moet je je werkgever zelf op de hoogte brengen, je doet dat door een doktersattest af te geven.

Huisarts

Bij een opname krijg je een formulier waarin we je huisarts de mogelijkheid bieden je dossier in te kijken. Zo wordt je huisarts automatisch op de hoogte gebracht van je opname. Wil je dit niet? Laat ons dat dan weten bij je inschrijving.

 

 

 

Laatste update op: 21-06-2023