Terug naar huis

Je arts bepaalt wanneer je ontslagen wordt uit het ziekenhuis en het ziekenhuis dus mag verlaten. Hij/zij tracht je hiervan tijdig op de hoogte te brengen. Met de afdeling kan je het tijdstip afspreken waarop je het ziekenhuis zal verlaten. Je kan echter ook, op eigen verantwoordelijkheid, op ieder ogenblik het ziekenhuis verlaten, maar dan moet je wel een verklaring ondertekenen. Als je na je ontslag nog steeds een dieet moet volgen, geneesmiddelen moet nemen of terug op raadpleging moet komen, zullen je arts en de zorgverleners je hierover informeren. Kijk bij je vertrek goed na of je niets achterlaat. 

Geneesmiddelen en verbandmateriaal

Je kan geen medicatie of verbandmateriaal van het ziekenhuis mee naar huis nemen. Je behandelende arts zal je de nodige voorschriften meegeven, indien zo afgesproken is met de huisarts. 

Vervoer

Als je niet met eigen middelen het ziekenhuis kan verlaten, kan je een beroep doen op de ZNA-dienst 'patiëntenvervoer'. De verpleegkundige maakt een afspraak voor jou.

Je kan ook van thuis uit zelf vervoer bestellen bij ZNA op het nummer 03 280 80 80. Hou er rekening mee dat je voor dit vervoer een factuur krijgt van de vervoersmaatschappij. Sommige ziekenfondsen vragen om een voorschot te betalen aan de chauffeur. 

Wanneer je minder mobiel bent zal een verpleegkundige je met een rolstoel naar de ontslaglounge brengen. 

Nabehandeling

Je kan de nodige nazorg krijgen van het ziekenhuis. Voor inlichtingen en afspraken kan je terecht bij je behandelende arts of de afdeling. 

Thuisverpleging

Als je na het ontslag uit het ziekenhuis nog thuisverpleging nodig hebt, kan je hiervoor een beroep doen op de sociale dienst. De sociale dienst helpt je ook medische hulpmiddelen voor thuis te regelen. 

Huisarts

Bij je opname krijg je een formulier waarin je je huisarts toelating kan geven je dossier in te kijken. De huisarts krijgt bij je ontslag een medisch verslag met daarin de gegevens van de behandeling en informatie over eventuele nazorg. Wanneer je na het ontslag arbeidsongeschikt blijft, vergeet dan niet het formulier voor arbeidsongeschiktheid, ingevuld en ondertekend door je behandelende arts, onmiddellijk aan de adviserende arts van je ziekenfonds te bezorgen.

Je factuur

Enkele weken na je ontslag ontvang je de ziekenhuisrekening van je verblijf. Ben je in orde met je ziekteverzekering, dan zal je nooit de volledige eindfactuur van het ziekenhuisverblijf ter betaling aangeboden krijgen. Via je ziekenfonds zullen wij immers alle terugbetaalbare kosten rechtstreeks verrekenen zodat je enkel de nietterugbetaalbare kosten (het remgeld) moet betalen. Alle rekeningen worden geïnd door het ziekenhuis. Vergeet niet tijdig je rekening te betalen.
 

>> Je vindt alle info ook in onze opnamebrochure

>> Nog vragen? Contacteer onze sociale dienst

Laatste update op: 14-07-2021