Je factuur


 

Enkele weken na je ontslag ontvang je de ziekenhuisrekening van je verblijf. Ben je in orde met je ziekteverzekering, dan krijg je nooit de volledige eindfactuur ter betaling aangeboden. ZNA regelt alle terugbetaalbare kosten rechtstreeks met je ziekenfonds zodat jij alleen het remgeld moet betalen. Alle rekeningen worden geïnd door het ziekenhuis. Vergeet niet tijdig je rekening te betalen.

Welke kosten staan op de factuur?

De wet bepaalt wat op de factuur moet staan. Er staan altijd vijf rubrieken op.

Rubriek Voorbeelden
Verblijfskosten de kamer, de maaltijden, ...
Apotheekkosten medicijnen, andere materialen uit de apotheek ...
Medische en paramedische honoraria (erelonen) voor behandelingen en onderzoeken door dokters, kinesisten, vroedvrouw, ...
Diverse kosten dit zijn kosten waarvan je geen terugbetaling krijgt, zoals bijvoorbeeld ergotherapie, laboratoriumonderzoeken zonder Riziv-nomenclatuur
Persoonlijke diensten telefoon, kapper, maaltijden voor bezoekers, ...

Bij elke rubriek staat:

  • Hoeveel het ziekenfonds betaalt.
  • Hoeveel je zelf moet betalen. Met een hospitalisatieverzekering krijg je dit helemaal of gedeeltelijk terug.

 

Kan je een afspraak niet nakomen?

Laat ons dit dan minstens 24 uur op voorhand weten.
3 manieren om je afspraak te annuleren of verplaatsen:

Heb je niets laten weten? Dan kunnen we een administratieve kost van €20 aanrekenen.

Wanneer moet je factuur betaald zijn?

Betaal je factuur ten laatste twintig dagen na de factuurdatum, liefst met het overschrijvingsformulier dat bij je factuur zit. Daarop staat een 'gestructureerder mededeling' (bijvoorbeeld:***xxx-xxxx-xxxxx***). Vergeet deze mededeling niet te vermelden bij je overschrijving. Zo ben je zeker dat de betaling in orde is.

Betaal je factuur tijdig of in schijven

Bij niet-betaling van de factuur na de tweede herinnering zal ZNA de inning verder later opvolgen door een gerechtsdeurwaarder. Er is vanaf dat ogenblik, van rechtswege zonder ingebrekestelling, een verwijlintrest van 10% (wettelijke intrestvoet) verschuldigd en dit vanaf de factuurdatum. Daar bovenop is een forfaitaire som van 10% op de hoofdsom van de factuur verschuldigd met een minimum van 25 euro.

Je kan ook hulp vragen bij het OCMW van je gemeente. Wij sturen je factuur en de herinneringen altijd naar je officieel adres. Verblijf je ergens anders? Zorg dan dat iemand je factuur afhaalt, zodat je toch op tijd kan betalen. Kan je je factuur niet in één keer betalen? Dan kan je in schijven betalen. Vraag aan de balie van het ziekenhuis om een afbetalingsplan op te maken. Dat kan alleen als je koos voor een kamer voor twee of meer personen.

We geven je graag nog 5 andere tips om je factuur onder controle te houden.

Vragen over financiële aspecten?

Heb je nog vragen over je factuur, de erelonen of andere kosten, neem dan contact op met de dienst Facturatie.

Laatste update op: 09-01-2023