5 tips om je factuur onder controle te houden

 

Tip 1: Laat kosten vooraf berekenen

De precieze prijs hangt af van verschillende factoren (Hoe lang verbleef je in het ziekenhuis? Welke medicijnen of verzorging kreeg je?) dat we je onmogelijk een exact cijfer kunnen geven. We kunnen wel een schatting maken van de prijs. Daarvoor hebben we je medische gegevens nodig. Vraag aan je huisarts (of specialist in het ziekenhuis) om ze ons te bezorgen. Dan berekenen wij hoeveel je ruwweg zal betalen.

Voor een aantal courante ingrepen, hebben we prijsindicaties gepubliceerd. Zo krijg je toch al min of meer een idee in welke richting de uiteindelijke factuur zal gaan.

Voor meer uitleg kan je terecht in elk ziekenhuis van ZNA. Contacteer de opnamedienst of de sociale medewerker van de balie.

Tip 2: Maak alles in orde bij je ziekenfonds

Ga voor je opname langs bij het ziekenfonds (mutualiteit) en neem je e-ID mee. Wanneer al je papieren bij het ziekenfonds in orde zijn, kan het ziekenhuis het grootste deel van de kosten rechtstreeks afrekenen met je ziekenfonds. Zo krijg je een lichtere factuur met enkel de kosten die je zelf moet betalen.

Wie weet heb je recht op een voorkeurtarief waardoor je minder moet betalen? Je ziekenfonds vertelt je meer.

Wie heeft recht op een voorkeurtarief? Enkele voorbeelden:

 • mensen met een laag inkomen (statuut 'Recht op verhoogde tegemoetkoming')
 • invaliden met een lage uitkering
 • weduwen of weduwnaars
 • gepensioneerden met een klein pensioen
 • mensen met een leefloon van het OCMW
 • ook hun kinderen ten laste krijgen het voorkeurtarief

Tip 3: Ben je verzekerd bij een buitenlands ziekenfonds?

Neem contact op met je zorgverzekeraar voor je opname in België.

Tip 4: Heb je een hospitalisatieverzekering? Contacteer tijdig je verzekeraar

Bij een opname in het ziekenhuis betaalt het ziekenfonds een groot deel van de factuur. Wanneer je een hospitalisatieverzekering hebt, betaalt je verzekering de rest. In sommige gevallen dekt de verzekering maar een deel van de kosten. De andere kosten moet je dan zelf betalen (= franchise of vrijstelling). Vraag vooraf aan je verzekeraar welke kosten wel en welke niet in aanmerking komen voor terugbetaling.

Goed om te weten:

ZNA heeft een contract met enkele hospitalisatieverzekeraars om de betalingen vlot te laten verlopen. Heb je een verzekering bij één van deze verzekeraars?

 • Assurcard (Fidea, Baloise, KBC, Ethias, Allianz, Federale Verzekering, Medexel, Belfius, DVV, VMOB Hospiplus)
 • DKV
 • Van Breda Risk & Benefits
 • Medi Assistance (AXA en AG Insurance)
 • Allianz Worldwide Care
 • Cigna (voor buitenlandse patiënten en familie, die tijdelijk in België verblijven en werken)
 • breng je verzekeringskaart of een document van je verzekering mee
 • wij sturen je de factuur
 • je betaalt zelf niets of alleen de franchise

Heb je een verzekering bij een andere verzekeraar?

 • wij sturen de factuur rechstreeks naar jou
 • je betaalt de factuur aan ZNA
 • de verzekering betaalt je nadien een deel van de factuur terug

Opgelet!

De hospitalisatieverzekeraar betaalt

 • soms alleen als je vooraf verwittigt
 • niet voor een schoonheidsbehandeling
 • soms niet voor opname in een dienst geriatrie, revalidatie, psychiatrie

Tip 5: Word je opgenomen na een ongeval, meld het dan altijd

Is je opname het gevolg van een ongeval op het werk, op school of tijdens het sporten? Meld dit dan bij je opname. Indien mogelijk neemt ZNA dan zelf contact op met je verzekering of met je werkgever.

Als je arbeidsongevallenverzekering het ongeval erkent, regelt het ziekenhuis de factuur rechtstreeks en moet je zelf niets betalen. Voor een ander ongeval moet je deze kosten eerst voorschieten.

Arbeidsongevallenverzekeraars betalen alleen volgens wettelijke RIZIV tarieven en dekken volgende niet:

 • Opname eenpersoonskamer (kamer-en ereloonsupplementen)
 • Prestaties buiten RIZIV
 • Supplementen medische beeldvorming niet-geconventioneerde artsen (ambulant)

Deze kosten worden automatisch aan patiënt gefactureerd.

Laatste update op: 18-08-2021