Nazorg

Je urine kan de eerste dagen na de operatie blauwgroen gekleurd zijn. Rond de plaats van de injectie kan de huid van je borst ook blauw verkleurd zijn. Deze verkleuring verdwijnt meestal binnen enkele maanden. De radioactieve vloeistof heeft geen bijwerkingen en is niet gevaarlijk voor jezelf of je omgeving. Omdat ongeboren kinderen gevoeliger zijn voor radioactieve straling blijf je beter uit de buurt van zwangere bezoekers.

Laatste update op: 12-08-2021