Erkenning en organisatie

De borstkliniek is gericht op de diagnose, de multidisciplinaire behandeling, de revalidatie en de opvolging van patiënten met kwaadaardige aandoeningen van de borst(en).

Erkenning en organisatie van de borstklinieken in België wordt bepaald volgens de  nationale normen zoals gepubliceerd in het Koninklijk Besluit (KB) van 26 april 2007.

Het  KB bepaalt aan welke kwaliteitsnormen een borstkliniek moet voldoen om nationaal erkend te worden.  Deze normen omvatten onder andere: ervaring en opleiding van de bestaffing (zowel artsen als verpleegkundigen en fysiotherapeuten), kwaliteitsnormen betreffende de infrastructuur, apparatuur en laboratoria voor weefselonderzoek, functionele kwaliteitsnormen en normen voor kwaliteitsopvolging.

Het KB erkent  2 soorten borstklinieken:

  1. Een coördinerende borstkliniek waar minstens 125 nieuwe borsttumoren per jaar behandeld worden en waar een medische coördinator de leiding heeft.
  2. Een satelliet borstkliniek waar minstens 60 nieuwe borsttumoren per jaar behandeld worden  en die onder de vleugels van een coördinerende borstkliniek functioneert.

ZNA beschikt over 2 erkende borstklinieken volgens de nationale normen  in het Koninklijk besluit (KB) van 26 april 2007, namelijk: een coördinerende borstkliniek in ZNA Middelheim en een erkende satellietborstkliniek in ZNA Jan Palfijn. Beiden staan onder toezicht van Prof Amin Philip Makar, als medische coördinator.

Laatste update op: 18-02-2016