Misverstanden over pijn en pijnstilling

Misverstand 1: Zo min mogelijk pijnstillers innemen

Pijn heeft een negatieve invloed op ons functioneren, goede en regelmatige pijnstilling kan dit voorkomen.

Misverstand 2: Pijn hoort erbij

Iedere behandeling of operatie zal in meer of mindere mate pijn veroorzaken. Een goede pijnstilling is niet alleen belangrijk voor je welbevinden maar ook voor je herstel na de operatie. Pijn moet goed behandeld worden omdat het aanleiding kan geven tot een aantal negatieve effecten op hart, longen, afweersysteem, enzovoort. Bovendien geeft het ook aanleiding tot angst en slaapstoornissen.

Misverstand 3:  Pijnstillers helpen bij mij niet

Elke pijnstiller heeft zijn specifieke werking. Wanneer deze correct worden gebruikt (juiste dosis, juiste combinatie, juiste vorm) zorgen ze voor de nodige pijnverlichting.

Misverstand 4: Met een halve of dubbele dosis werkt de pijnstiller evengoed of beter

Een pijnstiller moet in de juiste dosis in de bloedbaan aanwezig zijn, wil hij werken. Een te kleine dosis leidt tot geen werking, een te grote dosis leidt tot nevenwerking. Laat je begeleiden door een arts!

Misverstand 5: Alle pijnstillers mogen gebroken, geplet of opgelost worden

De vorm van een geneesmiddel veranderen kan de werkzaamheid ervan beïnvloeden of ertoe leiden dat het geneesmiddel minder goed verdragen wordt. Lees dus steeds aandachtig de bijsluiter voor je een tablet plet of een capsule opent.

Misverstand 6: Pijnmedicatie mag pas gegeven worden als de pijn heel hevig is

Pijnstillers werken het beste als ze volgens vaste tijdstippen genomen worden. Je kan best pijnstilling nemen wanneer je de pijn voelt opkomen. De pijn is sneller onder controle te krijgen wanneer je de pijn voelt opkomen dan wanneer je wacht tot de pijn hevig is.

Misverstand 7: Van morfine word je misselijk

Morfine kan misselijkheid veroorzaken, doch niet bij iedereen. Wanneer misselijkheid optreedt kan dit perfect behandeld worden met antibraakmiddelen.

Misverstand 8: Morfine is verslavend

Wanneer morfine in functie van de intensiteit van de pijn wordt toegediend is dit niet verslavend. Wel kan bij langdurig gebruik het lichaam na verloop van tijd aan morfine wennen. Morfine mag nooit plots gestopt worden, maar dient steeds langzaam afgebouwd te worden in overleg met je arts. Na een operatie krijg je meestal slechts enkele dagen morfine en heeft je lichaam geen tijd om eraan te wennen.

Misverstand 9: Van morfine word je suf

Sufheid is een bijwerking die kan optreden tijdens de eerste dagen van de behandeling met morfine. Vaak wordt echter de innerlijke rust, die optreedt als de pijn onder controle is, verward met sufheid en slaperigheid. Je zal beter kunnen slapen en sneller op krachten komen.

Misverstand 10: Paracetamol helpt niet meer als je reeds morfine gebruikt

Het is juist aangewezen om paracetamol verder te gebruiken als basispijnstiller zodat je dan een minder hoge dosis morfine nodig hebt om een goede en efficiënte pijnstilling te verkrijgen.

Laatste update op: 08-03-2023