Gewicht in evenwicht

Naarmate je gewicht toeneemt, treden er meer en meer klachten op.
Vermoeidheid, kortademigheid, overvloedig zweten en pijnlijke gewrichten zijn slechts enkele vaak voorkomende klachten.

Naaste deze fysieke klachten, veroorzaakt overgewicht ook psychologische hinder (minder mooi voelen, een negatief zelfbeeld hebben, enz.).
Bovendien krijgen mensen met overgewicht in hun omgeving vaak te rekenen met vooroordelen, onbegrip en misprijzen. Overgewicht heeft bijgevolg ook een nefaste invloed op het sociaal leven.

Ten slotte heeft overgewicht schadelijke gevolgen op lange termijn zoals suikerziekte, artrose, een verhoogde bloeddruk, enz.

Het programma ‘ Gewicht en Evenwicht’ laat je toe in groep maar op je eigen tempo aan je aandachtspunten te werken.

Wie komt in aanmerking?

 • Volwassen: zij worden ingedeeld in groepen van ongeveer tien personen.
 • Kinderen en jongeren: zowel voor lagere schoolkinderen (vanaf 8 jaar) als voor jongeren op middelbare schoolleeftijd is er een aparte groep.

Praktisch

Je wordt gescreend door een gespecialiseerd team:

 • Allereerst kom je in contact met een diëtiste (obesitascoördinator). Vervolgens word je verwezen naar een arts die je algemene gezondheidstoestand zal onderzoeken.
 • Een fysiotherapeut zal je fysieke conditie en pijnklachten nagaan.
 • Tenslotte zal een psycholoog polsen naar je redenen en motivatie om aan gewicht te verliezen.

Interesse?

 • Programma voor kinderen en jongeren:

  Contactpersonen: kinder- en jeugdpsychiater Dr. Katrien Maes

  03 280 49 00

 • Programma voor volwassenen:

  Contact: Onthaal Fysio: 03 280 30 82

Voeding

Tijdens zes creatieve sessies onder begeleiding van een diëtiste krijg je antwoord op praktische vragen over voedingsgewoontes (bv. Hoe verander ik mijn eetgewoonten? Wat leert een etiket mij over de inhoud? Hoe bereid ik gezonde tussendoortjes?).

Psycho-educatie

Gedurende zes sessies word je door een psycholoog ondersteund in omgaan met emoties, het verbeteren van je motivatie en zelfbeeld, het voorkomen van gewichtstoename, het verhogen van je assertiviteit, enz.

Beweging

Onder begeleiding van een kinesitherapeut train je samen met negen andere deelnemers. Jullie doen dat twee maal per week gedurende twaalf weken. (24 sessies)
Sessies duren een uur en je doet oefeningen aangepast aan jouw niveau
We wisselen fitness af met groepssport en aquagym.

Je huisarts wordt op de hoogte gebracht van je deelname, zodat je arts je na afloop verder kan begeleiden.

Laatste update op: 16-01-2023