Gewicht in evenwicht

Naarmate je gewicht toeneemt, treden er meer en meer klachten op.
Vermoeidheid, kortademigheid, overvloedig zweten en pijnlijke gewrichten zijn slechts enkele vaak voorkomende klachten.

Naaste deze fysieke klachten, veroorzaakt overgewicht ook psychologische hinder (minder mooi voelen, een negatief zelfbeeld hebben, enz.).
Bovendien krijgen mensen met overgewicht in hun omgeving vaak te rekenen met vooroordelen, onbegrip en misprijzen. Overgewicht heeft bijgevolg ook een nefaste invloed op het sociaal leven.

Ten slotte heeft overgewicht schadelijke gevolgen op lange termijn zoals suikerziekte, artrose, een verhoogde bloeddruk, enz.

Het programma ‘ Gewicht en Evenwicht’ laat je toe in groep maar op je eigen tempo aan je aandachtspunten te werken.

Wie komt in aanmerking?

 • Volwassen (ZNA Stuivenberg of ZNA Middelheim): zij worden ingedeeld in groepen van ongeveer tien personen.
 • Kinderen en jongeren  (ZNA Paola): zowel voor lagere schoolkinderen (vanaf 8 jaar) als voor jongeren op middelbare schoolleeftijd is er een aparte groep. Zij komen terecht in het SLIM-project. Voor meer info: 03 280 22 31 of [email protected].

Praktisch

Je maakt een afspraak bij de fysisch geneesheer. Die zal nagaan of er al dan niet gestart kan worden met het oefenprogramma. Indien je in aanmerking komt, krijg je een afspraak bij de kinesitherapeut om te starten met je geïndividualiseerd programma. 

  Interesse?

  Je kan deelnemen in:

  • ZNA Middelheim. Contacteer het onthaal Fysio: 03 280 30 82

  • ZNA Stuivenberg. Contacteer het onthaal Fysio: 03 217 71 46
    

  Medisch fitnessprogramma

  Onder begeleiding van een kinesitherapeut train je samen met een tiental andere deelnemers. Jullie doen dat tweemaal per week. Sessies duren een uur. Je doet oefeningen op jouw maat. We wisselen fitness af met groepssport en aquagym (niet in Stuivenberg, wel in Middelheim).

  Je huisarts wordt op de hoogte gebracht van je deelname, zodat je arts je na afloop verder kan begeleiden.
   

  Laatste update op: 03-05-2023