Palliatieve zorg


 

Patiënten die ongeneeslijk ziek zijn, voor wie geen behandeling meer mogelijk is, kunnen beroep doen op de palliatieve zorgen van ZNA.

Wij proberen hierbij de meest optimale zorg aan te bieden: 

  • focus op pijncontrole en opvang van fysieke klachten
  • psychische begeleiding van de patiënt
  • hulp bij  sociale problemen zowel voor de zieke als zijn familie
  • spirituele steun voor gasten en hun naasten

Bij ZNA beschouwen we de palliatieve afdeling niet als een ziekenhuis maar eerder als een plek voor plaatsvervangende thuiszorg, mét de specifieke zorgen van een ziekenhuis. Daarom hebben we het ook liever over ‘gasten’ in plaats van ‘patiënten’.

ZNA biedt palliatief 2 mogelijkheden:

Laatste update op: 06-08-2021