Taalbijstand en interculturele bemiddeling

Iedere patiënt heeft recht op informatie over zijn medische toestand in een taal die hij verstaat. Optimale communicatie leidt tot duidelijke informatie, wederzijds begrip en een goede verstandhouding. Je kan doorheen het hele zorgtraject begeleid worden door een intercultureel bemiddelaar.

Afhankelijk van de gevraagde taal, het tijdstip waarop taalbijstand nodig is en de specifieke context, schakelen wij een intercultureel bemiddelaar ter plaatse in of organiseren we afstandstolken via telefoon of internet.

Zo wil ZNA kwaliteitsvolle zorg voor iedereen toegankelijk maken.

Praktisch

 • Een aanvraag voor interculturele bemiddeling kan steeds worden opgestart bij het maken van een afspraak of bij de betrokken dienst/arts
 • Onze dienst is iedere werkdag beschikbaar van 9.00 u tot 16.00 u.
 • We raden je aan om de aanvraag -indien mogelijk- ruim op voorhand in te dienen.

Interculturele bemiddeling via internet

Het team interculturele bemiddelaars van ZNA werkt nauw samen met andere Belgische ziekenhuizen en de Federale overheid. Hierdoor kunnen we taalbijstand op afstand aanbieden voor een zeer brede waaier van talen. Die taalbijstand gebeurt via een beveiligde internetverbinding.

Beschikbaarheid in ZNA

Binnen ZNA kan je als anderstalige patiënt terecht bij onze intercultureel bemiddelaars voor volgende talen:

 • Arabisch
 • Berbers
 • Bosnisch
 • Marokkaans
 • Pools
 • Russisch
 • Servisch
 • Kroatisch
 • Turks

Vermeld bij het maken van een afspraak dat je taalbijstand wil. De betrokken hulpverlener zal dan een aanvraag tot taalbijstand opstarten, dit zowel voor de talen die wij ter beschikking hebben in ZNA als voor andere talen.

De mogelijkheden tot taalbijstand zijn steeds afhankelijk van de beschikbaarheid van onze interculturele bemiddelaars en externe tolken.

ZNA biedt deze dienst gratis aan.

Laatste update op: 14-04-2022