Nazorg

  • Als het onderzoek klaar is, ga je terug naar de kleedruimte om je terug aan te kleden. Daarna mag je vertrekken. Je kan je dagelijkse bezigheden weer hervatten.
  • Als er contrast werd gegeven, moet je erop letten de rest van de dag voldoende water te drinken. Zo verdwijnt de contrastvloeistof sneller uit je lichaam. Houd de prikplaats voldoende (5 minuten) afgedrukt om nabloeden te voorkomen.
  • Na het onderzoek mag je eten en drinken.
  • Heb je voor de dag van het onderzoek (tijdsduur van het onderzoek) een attest werkonbekwaamheid nodig voor je werkgever? Vraag dit dan aan de onthaalbalie van de Radiologie.
  • Wat de resultaten van het onderzoek betreft: je ontvangt bij de aanmelding op de radiologie een brief voor je behandelende arts met 2 toegangscodes voor het patiënten-portaal. Via deze codes kan je behandelende arts de beelden en het verslag van het onderzoek consulteren. CT-verslagen zijn meestal beschikbaar na 2 werkdagen, de beelden zijn onmiddellijk te consulteren. De toegangscodes worden niet telefonisch door onze dienst meegedeeld. Deze codes zijn strikt persoonlijk. Bij verlies moet je persoonlijk nieuwe codes afhalen bij de afdeling Medische Beeldvorming.

 

 

Laatste update op: 06-08-2021