Nazorg

  • Na het onderzoek, gaat u terug naar de omkleedruimte om u terug aan te kleden. Daarna mag u weggaan.  U kunt uw dagelijkse bezigheden weer hervatten.
  • Sommige patiënten kunnen na het onderzoek wat pijn aan de borsten ondervinden. Dit is van voorbijgaande aard.
  • Heeft u voor de dag van het onderzoek (tijdsduur van het onderzoek) een attest werkonbekwaamheid nodig voor uw werkgever? Vraag dit dan aan de onthaalbalie van de radiologie.
  • Wat de resultaten betreft: u ontvangt bij de aanmelding op de radiologie een brief voor uw behandelende arts met 2 toegangscodes voor het patiënten-portaal. Via deze codes kan uw behandelende arts de beelden en het verslag van het onderzoek consulteren. Diagnostische mammografie verslagen zijn meestal 2 werkdagen later beschikbaar, de beelden zijn onmiddellijk te consulteren. De reden van de 2 dagen is het systematisch toepassen van lezingen door minimum 2 radiologen. De toegangscodes worden niet telefonisch door onze dienst meegedeeld. Deze codes zijn strikt persoonlijk. Bij verlies dient u persoonlijk nieuwe codes af te halen bij de afdeling medische beeldvorming. Bij mammografieën voor borstkankerscreening krijgt u geen brief met codes. Deze beelden worden ook doorgestuurd naar het Universitair Ziekenhuis Antwerpen waar een tweede lezingscentrum gevestigd is. Zowel de radioloog van ZNA als de radioloog in het UZA maken een onafhankelijk protocol. Omdat deze beelden worden doorgestuurd en omdat er verschillende radiologen uw mammografie bekijken, kan het dus 2 à 3 weken duren voor uw arts een verslag van het screeningscentrum zal krijgen.
Laatste update op: 10-08-2021