Nazorg

  • Na het beëindigen van het onderzoek en behandeling wordt de katheter verwijderd en het bloedvat afgedrukt ter hoogte van de lies.
  • U moet plat blijven liggen om de kans op een nabloeding zo klein mogelijk te maken. Er wordt een drukverband op de lies aangebracht.
  • U wacht hierna 1 uur op een brancard in de wachtzaal, waar de verpleegkundige regelmatig bij u komt controleren of alles goed gaat en of de prikplaats in de lies niet gaat nabloeden.
  • U kunt de afdeling daarna verlaten.
  • Eenmaal thuis moet u het de eerste 24 uur rustig aan doen. De lies mag niet teveel belast worden. Dat wil zeggen, zo weinig mogelijk de trap op- en afgaan, niet zwaar tillen, sporten of bukken. Daags nadien kunt u meestal uw dagelijkse bezigheden weer hervatten.
  • Na het onderzoek mag u eten en drinken. Vermits er een contrastmiddel is gegeven, moet u erop letten de rest van de dag voldoende water te drinken. Zo verdwijnt de contrastvloeistof sneller uit uw lichaam.
  • Heeft u voor de dag van het onderzoek (tijdsduur van het onderzoek) een attest werkonbekwaamheid nodig voor uw werkgever? Vraag dit dan aan de onthaalbalie van de radiologie.
  • Wat de resultaten betreft: u ontvangt bij de aanmelding op de radiologie een brief voor uw behandelende arts met 2 toegangscodes voor het patiënten-portaal. Via deze codes kan uw behandelende arts de beelden en het verslag van het onderzoek consulteren. Angiografie verslagen zijn meestal beschikbaar na 2 werkdagen, de beelden zijn onmiddellijk te consulteren. De toegangscodes worden niet telefonisch door onze dienst meegedeeld. Deze codes zijn strikt persoonlijk. Bij verlies dient u persoonlijk nieuwe codes af te halen bij de afdeling medische beeldvorming.

 

Laatste update op: 13-08-2021