Verloop

Een colonoscopie is een onaangenaam onderzoek en kan bij het kind leiden tot angst voor onderzoeken. Daarom is het belangrijk dat deze vervelende ervaring uit het geheugen wordt gewist. Een totale colonoscopie gebeurt  daarom altijd onder een volledige narcose .

Op de ochtend van het onderzoek moet het kind 'nuchter' blijven. Dit houdt in dat het tot na het onderzoek niet mag eten of drinken. Als je kind medicijnen gebruikt, kun je deze met een klein beetje water innemen. de arts of verpleegkundig zal u vertellen vanaf hoe laat uw kind niet meer mag eten/drinken, dit hangt af van de leeftijd van uw kindje.

Een totale colonoscopie  duurt een half uur  tot een uur. De ouders mogen daarbij niet aanwezig zijn. De aanwezigheid van de ouders wordt op prijs gesteld, vooral tijdens de toediening van het slaapmiddel.

Laatste update op: 09-08-2021