Apotheekkosten - geneesmiddelenforfaits

 

Apotheekkosten zijn de kosten voor je medicatie, implantaten en gebruikte materialen.

Voor terugbetaalbare geneesmiddelen betaal je een wettelijk vastgesteld forfait per dag. De niet-terugbetaalbare geneesmiddelen betaal je volledig zelf.

Sommige implantaten zijn wettelijk terugbetaalbaar en andere niet. Voor speciale steriele materialen wordt meestal een forfaitair bedrag aangerekend dat bij wet bepaald is.

 • Geneesmiddelen
  Geneesmiddelen die volledig ten laste vallen van de patiënt. Je betaalt wat je verbruikt.
 • Parafarmaceutische producten
  Verzorgingsproducten, een tandenborstel, enzovoort. Je betaalt wat je verbruikt.
 • Implantaten
  Instrumenten, apparaten of hulpmiddelen die in het lichaam worden ingebracht, zoals een lens of een heup. Meestal betaal je een persoonlijk aandeel. Bovendien mag een afleveringsmarge worden aangerekend. Die bedraagt 10 procent van de kostprijs, met een vastgelegd maximumbedrag.
 • Prothesen
  Deze dienen om een lichaamsdeel te vervangen of te wijzigen, zoals een orthopedische schoenen. Je betaalt een persoonlijk aandeel, maar geen afleveringsmarge.
 • Niet-implanteerbare medische hulpmiddelen
  Materiaal nodig tijdens en na een operatie (bv. hechtingsmateriaal) dient de patiënt te betalen, behalve als het ziekenfonds een terugbetaling voorziet. Voor deze materialen kan een afleveringsmarge worden aangerekend. Dat bedrag komt overeen met 10 procent van de kostprijs, met een vastgelegd maximumbedrag.

Geneesmiddelen- synthese, en/of prothesematerialen:

Vergoedbare geneesmiddelen Niet-vergoedbare geneesmiddelen Synthese- en/of prothesematerialen
€ 0,62 per dag (forfaitair bedrag)  Bedrag is volledig ten laste van de patiënt. De kostprijs is meestal hoger dan de tegemoetkoming van je ziekenfonds.
Het verschil en de wettelijk vastgelegde afleveringsmarge betaal jij.

Vragen over financiële aspecten?

Heb je nog vragen over je factuur, de erelonen of andere kosten, neem dan contact op met de dienst Facturatie.

Laatste update op: 14-07-2021