Medische en paramedische honoraria (erelonen)

Medische en paramedische honoraria (erelonen) zijn vergoedingen waarmee je de onderzoeken en behandelingen betaalt, zoals aan artsen, kinesisten en andere erkende zorgverleners. 

Deze erelonen zijn vastgelegd door het RIZIV.

Ben je verzekerd/aangesloten bij een ziekenfonds, dan betaalt je verzekeraar/ziekenfonds het grootste deel van deze kosten. Zelf betaal je enkel het wettelijk persoonlijk aandeel (remgeld).

Heb je gekozen voor een eenpersoonskamer, dan kunnen ereloonsupplementen aangerekend worden.  Deze ereloonsupplementen staan vermeld op je factuur. Die betaal je zelf, je verzekeraar/ziekenfonds komt hier niet in tussen.

De factuur toont duidelijk aan hoeveel je zelf moet betalen (remgeld) en hoeveel je verzekeraar/ziekenfonds bijdraagt.

 

Conventionering: wat betekent dat?

Om de patiënt te beschermen tegen onaangename financiële verrassingen maken de ziekenfondsen afspraken met specialisten over de tarieven. Wie het akkoord aanvaardt, respecteert de vastgelegde tarieven.

Er zijn 3 situaties mogelijk:

  • De specialist aanvaardt het akkoord met de ziekenfondsen en rekent enkel de officiële tarieven aan. Dit zijn geconventioneerde zorgverleners.
  • De specialist aanvaardt het akkoord met de ziekenfondsen, maar rekent op bepaalde plaatsen of tijdstippen het officiële tarief aan, maar niet altijd. Dit zijn gedeeltelijk geconventioneerde zorgverleners.
  • De specialist aanvaardt het akkoord met de ziekenfondsen niet en bepaalt vrij het honorarium. Dit zijn niet-geconventioneerde zorgverleners.

Specialisten zijn niet verplicht om toe te treden tot het akkoord met de ziekenfondsen. Ze moeten hun patiënten wel informeren over hun keuze en hun gegevens hierover zichtbaar in hun wachtkamer bevestigen.

Alle ZNA-artsen werken volgens geconventioneerde tarieven, behalve de radiologen die niet geconventioneerd zijn voor ambulante patiënten.
Naast de radiologen zijn er nog een aantal artsen waarvoor bepaalde behandelingen buiten de conventie vallen. In dit geval gelden er binnen ZNA vaste afspraken die door de directie worden goedgekeurd. Klik dus zeker even op de naam van de artsen om hun conventioneringsstatus te kennen: https://www.zna.be/nl/zorgaanbod/artsen.

Vragen over financiële aspecten?

Heb je nog vragen over je factuur, de erelonen of andere kosten, neem dan contact op met de dienst Facturatie.

Laatste update op: 06-08-2021