Levensbeschouwelijke zorg


 

Behoefte aan een luisterend oor?
Graag een vertrouwelijk gesprek over levens- en zinvragen?
Aandacht voor existentiële en spirituele vragen? 
Samen nadenken over een ethische vraag? 
Steun vanuit een specifieke levensovertuiging?

Contacteer de medewerkers van de dienst Levensbeschouwelijke zorg. Wij zijn er voor jou.

 

Een opname in een ziekenhuis brengt vaak zorgen met zich mee en vragen die je raken in je bestaan. Familie, vrienden en ook personeel op de afdeling vormen dan een belangrijke steun. 

Maar soms kan je makkelijker en diepgaander spreken met een deskundige buitenstaander over je dagelijkse situatie en over moeilijke gevoelens en vragen. Je kan hiervoor terecht bij de dienst Levensbeschouwelijke Zorg.

De dienst Levensbeschouwelijke Zorg werkt pluralistisch en staat voor iedereen open. Jouw vragen en het respect voor jouw culturele, levensbeschouwelijke of spirituele achtergrond staan centraal.  De medewerkers hebben elk een in België erkende overtuiging (katholiek, protestants-evangelisch, vrijzinnig-humanistisch, joods, islamitisch, orthodox en anglicaans) als persoonlijke en professionele achtergrond.

Een gesprek is vertrouwelijk, gratis en vrijblijvend. 
Ook familieleden en bezoekers kunnen beroep doen op de medewerkers.

Je kan zowel een bezoek van een van onze medewerkers aanvragen, als een ritueel dat hoort bij een in België erkende overtuiging.

Wat mag je van ons verwachten?

 • een luisterend oor
 • tijd om in alle discretie op verhaal te komen
 • een vertrouwelijk gesprek van mens tot mens
 • steun in je persoonlijke zoektocht naar betekenis en kracht
 • aandacht voor zingeving in je leven
 • existentiële en spirituele begeleiding
 • begeleiding bij moeilijke beslissingen
 • reflectie over ethische vragen
 • begeleiding rond het levenseinde
 • rouwbegeleiding
 • begeleiding of een ritueel vanuit een erkende overtuiging 

Contact en bereikbaarheid

 • Telefoon: 03 280 36 80, elke werkdag van 09.00 u. - 16.00 u.
 • E-mail[email protected]
 • Voor een ziekenzalving of een ander afscheidsritueel kan de verpleegkundige of arts contact opnemen met de katholieke pastor met wachtdienst (7/7, 10.00 u. - 18.00 u.)

 

 • Via het keuzeformulier 'Morele, godsdienstige of filosofische bijstand aan gehospitaliseerde patiënten' in de map die je bij de inschrijving hebt ontvangen of via dit formulier op de website.
   
 • Via verpleegkundigen of artsen op je afdeling, via de medewerker van de sociale dienst, de psycholoog of een andere zorgverlener die op je kamer komt. Vraag hen om ons te contacteren.
   
 • Je kan ons ook persoonlijk aanspreken.
Laatste update op: 18-09-2023