Psychologische begeleiding


 

Wanneer je te maken krijgt met de diagnose van een ernstige ziekte, kan je behoefte hebben aan een goed gesprek Daarvoor kan je een beroep doen op ons support team.

We gaan samen met jou op zoek naar antwoorden op vragen waar je mee zit. We kunnen extra informatie geven rond je ziekte en behandeling. We bieden ondersteuning bij emotioneel of relationeel moeilijke momenten. Ook je familieleden kunnen bij ons terecht.

We zijn elke werkdag bereikbaar op afspraak. Of vraag aan je behandelende arts of verpleegkundige om ons te contacteren.

Waarvoor kun je bij ons terecht?

Ziek zijn is niet enkel een medisch-lichamelijk gebeuren. Vaak gaat ziek zijn en opname in het ziekenhuis gepaard met heel wat onzekerheden, angsten, twijfels, kwaadheid en verdriet. Ook bij jouw naasten kunnen deze gevoelens leven.
Daarnaast kan door je ziekenhuisopname bijkomende stress ontstaan bij je thuis, op het werk of op financiëel vlak en gebeurt het niet zelden dat door ziekenhuisopname oude, pijnlijke herinneringen naar boven komen.

Soms zijn deze gevoelens tijdelijk te overweldigend om alleen te dragen. Dan kunnen de vragen, twijfels en gevoelens zo zwaar wegen dat het lijkt alsof de grond onder je voeten is weggeslagen. Een goed gesprek kan in dit geval vaak een wereld van verschil maken, ook al is er aan je situatie zelf misschien niet zoveel te veranderen. Een ziekenhuispsycholoog kan een steun zijn om de ziekenhuisopname met alles wat daarbij komt kijken, door te geraken. Samen met jou zoeken wij naar een manier om met de moeilijkheden die zich aandienen in het kader van je ziekteproces om te gaan. Tijdens je opname of behandeling kan je steeds beroep op ons doen. Je kan bij ons terecht voor:

  • ondersteunende gesprekken tijdens het ziekteproces
  • gerichte doorverwijzing naar andere hulpverleners
  • opvanggesprekken in crisissituaties

Zowel patiënten zelf als hun naaste familieleden kunnen beroep doen op psychologen. Wat je ons meedeelt is vertrouwelijk.

Indien de psychologische begeleiding kosten met zich meebrengt, dan zullen de psychologen dit duidelijk aan de patiënt laten weten.

Wat is het verschil tussen een psycholoog en een psychiater?

  • Een psychiater is iemand met een medische achtergrond. Hij of zij heeft geneeskunde gestudeerd en koos daarna voor een specialisatie in de psychiatrie. Omdat een psychiater arts is kan hij medicatie voorschrijven en wordt een psychiatrisch consult gedeeltelijk terugbetaald.
  • Een psycholoog heeft evenals een psychiater een universitaire studie achter de rug, maar is geen arts. Een psycholoog heeft een universitaire opleiding in de psychologie genoten. De psychologie is de wetenschap die het gedrag van de mens bestudeert. Dit houdt niet enkel in wat mensen doen en hoe ze het doen, maar ook wat mensen voelen, denken en hoe ze tot beslissingen komen. Vaak hebben psychologen naast hun universitaire opleiding ook een therapie- opleiding gevolgd.
Laatste update op: 19-07-2021