Wanneer aanmelden?

Kom naar het ziekenhuis als je gedurende één uur om de vier à vijf minuten weeën hebt.

Of als:

  • je vaginaal bloed verliest
  • je vruchtwater verliest, zelfs al heb je nog geen weeën
  • je hevige buikpijn hebt die niet ophoudt
  • je je kindje duidelijk minder voelt bewegen
  • opgenomen wordt voor een geplande keizersnede
  • als je bevalling wordt ingeleid
  • je twijfelt of ongerust bent

Twijfels of problemen? Aarzel niet, neem contact op met onze verlosafdeling,  je gynaecoloog of huisarts.

Contactnummers verloskamers:

  • ZNA Jan Palfijn: 03 640 24 51
  • ZNA Middelheim: 03 280 33 72
Laatste update op: 06-08-2021