Verloop

Via je neus wordt een fijne sonde geplaatst. Aan de hand van een RX-opname controleren we de positie van de sonde.

 

We maken de sonde vast aan je neus en verbinden ze met het opnameapparaat dat je aan je broeksriem draagt.  

De volgende dag brengt je de apparatuur terug.

Aandachtspunten

Een prikkelend gevoel in je neus is normaal.  

Uitzonderlijk wordt de sonde slecht verdragen met braken tot gevolg.

Indien er zich problemen voordoen kan je steeds bij de dienst maag-darmziekten of op de spoedafdeling terecht.

Met de apparatuur mag je geen douche of bad nemen.  

Met je behandelend arts zal worden afgesproken wanneer het resultaat beschikbaar is en of je van medicatie moet veranderen.

Laatste update op: 11-04-2016