Patiëntenbegeleiding: hulp bij sociale voorzieningen

De dienst patiëntenbegeleiding biedt een helpende hand bij de zoektocht naar verschillende sociale voorzieningen waar de patiënt, zijn familie en/of omgeving recht op heeft. Zoals:

  • het solidariteitsfonds voor hoge onkosten waarvoor elders geen tussenkomst bestaat
  • de zorgkas, waar je bij blijvende hulpbehoevendheid een mantelzorgpremie kunt aanvragen
  • vervoerstussenkomsten (ambulant)
  • thuiszorg: hulp bij alledaagse activiteiten die te zwaar werden (poetshulp, gezinshulp, thuisverpleging, warme maaltijden, nachtopvang)
  • uitleendienst voor hulpmiddelen bij je thuis, zoals een ziekenhuisbed, rolstoel, wc-stoel of rollator.
  • ergowoonadvies: gratis woonadvies voor meer comfort in huis
  • Vlaams agentschap: voor speciale hulpmiddelen en aanpassingen thuis
  • vrijwilligers aan huis
Laatste update op: 24-04-2016