Psychologe en zorgcoördinator

Psychologische bijstand 

Mensen die brandwonden oplopen, komen – totaal onverwacht – in een onbekende situatie terecht. Een opname in het brandwondencentrum is dan ook geen louter medisch gebeuren, het brengt vaak ook psychosociale zorgen met zich mee. Daarom staat er bij ZNA een psycholoog voor je klaar.

Zowel de patiënt als zijn familie valt hier terug op psychosociale opvang en emotionele ondersteuning. Onze psycholoog begeleidt hen tijdens de ziekenhuisopname en verwijst – indien begeleiding of psychotherapie ook na ontslag uit het ziekenhuis nodig is – gericht door.

Zorgcoördinator 

Ook na je ziekenhuisopname volgen we je nauw op: tijdens het hele nazorgtraject word je begeleid door onze zorgcoördinator. Dat nazorgtraject doorloopt het volledige multidisciplinaire gebeuren, van wondheling tot consolidatie van littekens.

Laatste update op: 25-04-2016