Verloop

  • Afhankelijk van het type geneesmiddel kun je de behandeling thuis krijgen (geneesmiddelen die via de mond worden ingenomen), in het dagziekenhuis (geneesmiddelen die via het bloedvat worden toegediend) of word je gehospitaliseerd.
  • De duur en de frequentie van de behandeling is afhankelijk van het type kanker, van de gebruikte geneesmiddelen en van de manier waarop je lichaam op de behandeling reageert. Chemotherapie kan elke dag, elke week, om de paar weken of om de maand worden toegediend. 
Laatste update op: 11-04-2016