Voorbereiding

  • Een blaasspoeling duurt ongeveer een uur.
  • Je hoeft hiervoor niet nuchter te zijn. We raden je wel aan vooraf niet teveel te drinken.
  • Voor elke nieuwe blaasspoeling bespreken we de bijwerkingen die je ondervond en als dat nodig is nemen we bloed of een urinestraal af. Afhankelijk van het onderzoek kan je behandeling worden stopgezet of neem je aanvullend antibiotica.
Laatste update op: 13-04-2016