IVF in vijf belangrijke stappen

Bij IVF vervangen de specialisten de natuurlijke menstruatiecyclus tijdelijk door een medisch gecontroleerde cyclus.

We kunnen hierbij vijf belangrijke stappen onderscheiden:

Stimulatie van de folliculaire fase bij de vrouw

Normaal zorgt een kliertje aan de basis van de hersenen (hypofyse) voor de rijping van één eiblaasje (follikel) per cyclus. Bij IVF wordt de werking van dat kliertje met medicatie onderdrukt. 

Omdat voor een proefbuisbehandeling meerdere eicellen tot rijping moeten komen, worden hormonen (in individueel aangepaste dosis) toegediend via dagelijkse inspuitingen. De onderdrukking van de hypofyse geeft de arts de volledige vrijheid om de stimulatie in de beste omstandigheden onder controle te houden.

Pick-up van de rijpe eicellen

Vlak voor de eisprong worden onder plaatselijke verdoving de eierstokken met een fijne, holle naald aangeprikt en de rijpe eicellen verzameld (de zogenaamde ‘pick-up’).

Productie en voorbereiding van het spermastaal

Samenbrengen van eicellen en sperma

In het laboratorium krijgen die eicellen het gezelschap van een aantal geselecteerde zaadcellen van de man. Samen worden ze dan in de broedstoof (incubator) geplaatst en een dag later wordt nagegaan of er een bevruchting heeft plaatsgevonden.

Embryotransfer

Afhankelijk van de leeftijd van de patiënte en het IVF poging nummer, wordt er eén, twee of drie van de bevruchte eicellen die zich tot embryo ontwikkelen, drie dagen na de pick-up teruggeplaatst in de baarmoeder

De terugplaatsing (embryotransfer) gebeurt met een fijne catheter, die via de baarmoederhals tot in de baarmoederholte wordt gebracht. Daar wordt het embryo in een klein druppeltje vloeistof achtergelaten. De procedure gebeurt pijnloos en zonder lokale verdoving.

De terugplaatsing van slechts één embryo geeft een vergelijkbare kans op zwangerschap dan wanneer, zoals in het verleden, systematisch twee of meer embryo’s worden terugplaatst. Dit is dankzij verbeterde medische technieken. Op deze manier wordt de kans op meerlingzwangerschap drastisch beperkt, net zoals de gezondheidsrisico’s voor moeder en kind(eren). 

Het is dan ook niet verwonderlijk dat in de wet op de terugbetaling van proefbuisbehandelingen (2003) de terugplaatsing van het aantal embryo’s in functie van het aantal behandelingen en de leeftijd van de vrouw wettelijk aan banden werd gelegd.

Wist je dat?


Eventueel overgebleven en kwalitatief goede embryo’s kunnen door invriezing (link naar de volgende behandeling: crypreservatie) worden bewaard en later in een natuurlijke of medicamenteus ondersteunde cyclus worden teruggeplaatst.

Verloop stap per stap

Weet je graag hoe elke stap precies verloopt? Lees dan zeker onze brochure: we leggen je tot in detail uit wat je kan verwachten.

Laatste update op: 11-08-2021