Adolescenten -Zorgeenheid Internaliserende stoornissen


ZNA UKJA

Doelgroep

Jongeren van 12 tot en met 17 jaar die omwille van traumatische ervaringen, angsten, depressie of identiteitsproblemen vastgelopen zijn in hun functioneren.

Doelstelling

Grip en inzicht krijgen in de eigen emoties en gedachten, zodat je uiteindelijk de verantwoordelijkheid kan dragen over je eigen gedrag.

Werking

Er is zowel een ambulant als een (semi-)residentieel aanbod.

Residentieel

Bij de residentiele behandeling word je opgenomen op de K-dienst B (of Ado 1) daar verblijf je samen met 7 andere patiënten.

 • elke jongere heeft zijn eigen kamer
 • er is een gemeenschappelijk leefgedeelte
 • het interdisciplinair team zorgt 24 uur op 24 uur voor continuïteit en veiligheid
 • na +/- 5 weken vindt een eerste bespreking plaats
 • na de eerste bespreking komt er een adviesgesprek met de kinder- en jeugdpsychiater en iemand van de groepsleiding
 • om de 2 maanden zal een evolutiebespreking plaatsvinden
 • tussen 2 evolutiebesprekingen in vindt er telkens een tussentijdse evaluatie plaats (met de kinder- en jeugdpsychiater en iemand van de groepsleiding) waarin het opgestelde behandelplan geëvalueerd wordt

Semi-residentieel

In k-dienst G, de semi-residentiële afdeling, worden maximum negen jongeren opgevangen op weekdagen van 9.30 u. tot 15.30 u.
In de voormiddag volgen de jongeren les in onze ziekenhuisschool. Dit wordt geleidelijk opgebouwd.
Verder leren de jongeren zich zelfstandig bezig te houden en hebben sommigen ook psychomotore therapie in de voormiddag.
In de namiddag volgen de jongeren telkens een groepstherapeutisch programma. Deze groepen richten zich op het verhogen van copingmogelijkheden, het verbeteren van de stemming, het verminderen van de angsten, het versterken van hun zelfbeeld en zelfvertrouwen en algemene adolescentaire thema’s.
Sommigen volgen ook creatieve therapie. Daarnaast heeft elke jongere ook wekelijks individuele gesprekken met één van de therapeuten.
Verder is er ook voor elke jongere gezinsbegeleiding voorzien.
 

Ambulant

Ambulant bieden we enkel groepstherapieën, -trainingen en -kampen aan:

Acceptane en commitment groepstherapie

Agressieregulatietherapie

ik-versterkende therapie

KOPP

Sociale angsttraining

Surfen op emoties

Faalangsttraining

ik-versterkend kamp

Kamp sociale angst

Kamp stress en lichaam

 

Hoe werken wij?

Fase 1

We brengen we de voorgeschiedenis en het functioneren van je kind in kaart.

 • Kind en omgeving krijgen veel ondersteuning.
 • We creëren rust, veiligheid en vertrouwen.

Fase 2

We verleggen de klemtoon naar leren omgaan met problemen, zodat je kind zich beter in zijn vel voelt, meer zelfvertrouwen krijgt en weerbaar wordt.

Fase 3

We richten ons op heroriëntering naar de buitenwereld.​ De focus ligt op:

 • herstarten van de buitenschool
 • sociale contacten opbouwen
 • hobby’s opnemen

Contact

ZNA Universitaire Kinder- en Jeugdpsychiatrie Antwerpen - ZNA Middelheim 
Zorgeenheid Internaliserende stoornissen - Adolescenten
Lindendreef 1, 2020 Antwerpen
Tel.: 03 280 49 00
E-mail: [email protected]

Kinder- en jeugdpsychiaters: dr. Corine Faché en dr. Kristien Vuylsteke

Laatste update op: 29-02-2024