Klinische biologie

Het Klinisch Laboratorium ZNA zorgt voor de analyse en het onderzoek van klinische stalen (bloed, urine, ...) voor de ziekenhuizen van het Ziekenhuis Netwerk Antwerpen, evenals voor stalen van buitenaf voor derden (externe laboratoria, huisartsen, ...).

  • In ZNA Middelheim, ZNA Cadix en ZNA Jan Palfijn is een urgentielabo actief, waar alle lokale, hoogurgente labo-onderzoeken worden geanalyseerd. Op het centrale labo van ZNA Middelheim worden alle overige routine-stalen verwerkt.
  • Je kan met alle monsters  24 uur 7 dagen per week  terecht bij het centraal ontvangstpunt in ZNA Middelheim, labogebouw, tweede verdieping. Het labogebouw bevindt zich schuin tegenover de spoedafdeling.
    Contact centrale labo
    ZNA Middelheim Lindendreef 1 - 2020 Antwerpen - 03 280 48 45
  • In alle ZNA-ziekenhuizen is eveneens een prikcentrum beschikbaar waar patiënten voor bloedafnames terecht kunnen (meer info beschikbaar bij de info voor patiënten).

Accreditatiegegevens

Het Klinisch Labo ZNA is een door de Belgische Overheid (via WIV en KB 3/12/1999) erkend laboratorium voor Klinisch Biologie en voldoet aan de wettelijke vereisten en de vereisten vastgelegd in de Praktijkrichtlijn.

Het Klinisch Labo ZNA is eveneens een BELAC-geaccrediteerd labo (dossier MED-318) voor Klinische Biologie en voldoet aan de vereisten vastgelegd via de isonormering 15189.

Labgids

  • In de labgids vind je alle info over de analyses die we binnen de dienst Klinische Biologie van ZNA uitvoeren, met inbegrip van frequentie van uitvoeren; TAT; pre-analytische vereisten; accreditatiestatus; methode en specificaties; gerelateerde QC-methodes en programma's. 

    Aarzel niet om het labo te contacteren voor meer info.

Aanvraagformulieren en brochures

Contact

Laatste update op: 05-10-2023