Patiënttevredenheid

ZNA is een pionier in het meten van patiëntenloyaliteit. Metingen van patiëntenervaringen gebeuren via het systeem van Net Promotor Score (NPS) waarbij gekeken wordt in welke mate (op een schaal van 1 tot 10) de patiënten het ziekenhuis zouden aanbevelen aan anderen. Dit is trouwens een wetenschappelijk gevalideerde methode.

De patiëntenbevraging verloopt elektronisch. Na het ontslag ontvangen patiënten een uitnodiging om de enquête te vervolledigen. Op basis van de commentaren kunnen gericht verbeteracties worden ondernomen. De informatie die verkregen wordt aan de hand van de patiëntenbevraging is dan ook van onschatbare waarde. Doordat niet alle patiënten een e-mailadres hebben, zal ook gebruik worden gemaakt van bevragingen met behulp van tablets. 

Resultaten 2019

Een meerderheid van patiënten beveelt het ziekenhuis aan aan vrienden en familie. Hierbij gaf 54.7% een score van 9 of 10 op 10 aan ZNA.

Dit resultaat ligt ook in lijn met de aandachtspunten vanuit de onafhankelijke ombudsdienst van ZNA en met de resultaten van de Vlaamse Patiëntenpeiling (terug te vinden op www.zorgkwaliteit.be).

De patiënten zijn positief over:

  • het welkomstgevoel in ZNA
  • de vriendelijkheid en beleefdheid
  • het professionalisme van artsen en verpleegkundigen en het gevoel in veilige en kwaliteitsvolle handen te zijn.

Aandachtspunten zijn:

  • kwaliteit van maaltijden
  • infrastructuur

ZNA heeft al diverse initiatieven genomen om de aandachtspunten aan te pakken en de kwaliteit nog beter af te stemmen op de noden en wensen van de patiënt.

Contactpersoon: Els Van Zele: [email protected] - 0478992521

Meer weten?

Ook de website van Zorgkwaliteit publiceert cijfers over de patiëntervaringen bij ZNA.

Laatste update op: 14-07-2021