Volwassenenpsychiatrie

ZNA Volwassenenpsychiatrie

Psychiatrie is het medisch specialisme dat zich bezighoudt met problemen die kinderen, jongeren en volwassenen kunnen hebben in gedrag en beleving.

Het ZNA Psychiatrisch Ziekenhuis Stuivenberg biedt een antwoord op de grote vraag naar opvang en begeleiding voor volwassenen met psychische problemen binnen de regio Antwerpen.

 

  Bezoekregeling

  In de nasleep van de Covid-pandemie zijn in het ZNA PZ Stuivenberg nog enkele preventiemaatregelen van kracht.

  Patiënten met Covid-19 of een vermoeden daarvan, mogen geen bezoek ontvangen.

  Patiënten met therapeutisch verlof vragen we hun bezoek te beperken.

  Als bezoeker van een psychiatrische patiënt in ZNA Psychiatrisch Ziekenhuis Stuivenberg neem je volgende regels in acht:

  • Je hebt geen symptomen die wijzen op Covid-19 en je hebt die de laatste 2 weken ook niet gehad.
  • Zorg voor een goede handhygiëne. 
  • Je bezoek vindt zoveel mogelijk plaats in open lucht of in de voorziene bezoekruimte.

  Bij verslavingszorg en psychosezorg
  in ZNA Psychiatrisch Ziekenhuis Stuivenberg:

  • ma-vrij: 18.00 u. tot 19.30 u.
  • woe-za-zo: 14.00 u. tot 15.30 u. 

  Bij IPZO:

  • Weekdagen: 16:30 u. - 20:00 u.
  • Weekend: 15:00 u. - 20:00 u.

  Bij PAAZ (in Sint-Erasmus):

  • ma-vrij: 16.30u tot 20.00u
  • za-zo: 15.00u tot 20.00u

  Bij EPSI (in ZNA Sint-Erasmus)

  • ma-zon: 18.00 u tot 19.30 u
  • za-zon: 14.00 tot 17.30u

  Voor bezoeken buiten deze uren vragen we een afspraak te maken op het nummer 03 280 81 33.

  PVTA 

  De bezoekregeling van PVT Antwerpen wordt bijgestuurd volgens de richtlijnen opgedragen door Agentschap Zorg en Gezondheid. We communiceren de aangepaste bezoekregeling telkens via interne mailing aan familie en naasten. Indien je, als externe bezoeker, meer informatie wenst, kan je steeds contact opnemen op het nummer 0492 58 91 20.

  Onze kwaliteit

  • Kwaliteitsvolle, betaalbare en toegankelijke zorg.
  • Voor iedereen, ongeacht je achtergrond.
  • We hebben zowel aandacht voor je lichamelijke, psychische en sociale noden, als voor je thuissituatie en je familie.

  Contact

  Om de toegankelijkheid van ons aanbod te garanderen hebben we voor ons hele zorgaanbod één centraal aanmeldingsnummer:
  03 217 77 50.

  Laatste update op: 27-09-2023
  Auteur(s): Team Psychiatrie - volwassenen