ZNA Psychiatrisch Verzorgingstehuis Antwerpen


 

Het psychiatrisch verzorgingstehuis is een open woonomgeving voor 30 mensen met een gestabiliseerde langdurige psychiatrische stoornis.

Voor deze mensen heeft de psychiatrische behandeling nog niet geleid tot het gewenste herstel waardoor er nog vraag is naar continue begeleiding, verzorging en ondersteuning. 

We proberen een leef-, woon- en zorgmilieu te creëren waarin elke bewoner de begeleiding krijgt die hij of zij nodig heeft. Het aanbod van ZNA Psychiatrisch Verzorgingstehuis Antwerpen is gericht op herstel ondersteunende zorg, waarbij de leefwereld van de bewoner centraal staat. De focus ligt niet langer op het behandelen van de aandoening, maar op het opnieuw invullen van het dagelijkse leven, waarbij ontplooiingskansen maximaal benut worden.

Meer info

Contact

Psychiater: dr. M J Peeters

Verpleegkundig afdelingshoofd: Ingrid Van Lier

  • telnr. algemeen:
    0492 58 91 20
  • telnr. afdelingshoofd:
    0492 58 91 21

Ons team

Een deskundig multidisciplinair team werkt samen met de bewoner en zijn naasten aan een gevarieerd zorgaanbod op maat. Dit zorgaanbod wordt zowel intern als extern uitgebouwd. Er is een nauwe samenwerking met sociale werkplaatsen, buurthuizen, dienstencentra …

Laatste update op: 14-09-2021