Overbruggingsoperatie (Bypassoperatie) | ZNA
Home » Behandelingen » Hartoperaties » Overbruggingsoperatie Bypassoperatie

Overbruggingsoperatie (Bypassoperatie)

Wat is een overbruggings- of bypassoperatie?

Verschillende factoren, zoals ouderdom, erfelijkheid, suikerziekte, roken, hoge bloeddruk of hoge cholesterol, kunnen zorgen voor vernauwingen aan de kransslagaders. Daardoor krijgt de hartspier te weinig bloed, wat zich laat voelen door een beklemmend gevoel of pijn op de borstkas.

Bij ernstige vernauwingen kan de kransslagader volledig dichtslibben met een hartinfarct tot gevolg. Om dit te vermijden wordt, bij korte vernauwingen, een stent geplaatst, of voeren we, bij ernstige, langere vernauwingen, een overbruggings- of bypassoperatie uit.

Hoe verloopt het?

De overbruggingen (bypassen) worden aangelegd met 1 of 2 borstslagaders (mammaria) en/of een ader uit het been (vene).

De borstslagaders bevinden zich links en rechts achter het borstbeen en geven uitstekende resultaten op lange termijn: ze blijven gemakkelijk tot 20 jaar goed functioneren. Een ader uit het been geeft minder goede resultaten: ongeveer de helft van de aders is verstopt na 10 jaar. Daarom gebruiken we bij jonge mensen bijna altijd 2 borstslagaders. Bij oudere patiënten wordt dan weer sneller voor een ader uit het been gekozen, omdat zij meer kans maken op wond- en borstbeenproblemen bij gebruik van hun beide borstslagaders.

Een bypassoperatie aan de voorzijde van het hart (aan de voorste kransslagader) kan gebeuren via een kijkoperatie. De chirurg maakt dan een kleine insnede tussen de ribben, waardoor de borstkas niet volledig open moet. De borstslagader wordt dan met een camera en thoracoscopische instrumenten vrijgelegd. De overbrugging zelf gebeurt op het kloppend hart via een kleine incisie.

Laatste update op:
12/04/2021
Auteur(s): Team Hartcentrum ZNA