24-uursbloeddrukmeting | ZNA
Home » Op raadpleging » Onderzoeken » Basisonderzoeken » 24 Uursbloeddrukmeting

24-uursbloeddrukmeting

Wat is een 24-uursbloeddrukmeting?

Met een draagbaar apparaatje meten we, gedurende 24 uur, op vaste tijdstippen je bloeddruk tijdens je normale dagelijkse activiteiten. Omdat er een reeks metingen gebeurt, zowel overdag als ‘s nachts, geeft zo’n 24-uursbloeddrukmeting een objectiever beeld van je bloeddruk dan de klassieke eenmalige meting tijdens een ziekenhuis- of doktersbezoek. Met dit onderzoek kan beter ingeschat worden of een behandeling met geneesmiddelen nodig is en of die voldoende resultaat heeft.

Via een 24-uursbloeddrukmeting kan ook de zogenaamde ‘wittejas-hypertensie’ opgespoord worden: soms hebben mensen enkel bij metingen door een arts of verpleegkundige een verhoogde bloeddruk, maar hebben ze op andere momenten een perfect normale bloeddrukwaarde.

De resultaten van de 24-uursbloeddrukmeting worden achteraf besproken en indien nodig wordt er, in overleg met je huisarts, een behandeling voorgesteld.

Hoe verloopt het onderzoek?

  • De verpleegkundige plaatst rond je bovenarm een manchet die verbonden is met een automatische bloeddrukmeter. Die draag je op je lichaam, onder je kledij.
  • Het apparaat meet regelmatig je bloeddruk en registreert die gegevens. Tijdens het meten blaast de manchet automatisch op en loopt die daarna weer leeg.
  • Tijdens de meting moet je je arm proberen stil te houden. Als een meting niet lukt, zal het toestel meteen een nieuwe poging doen. Wanneer dit meerdere keren na elkaar gebeurt, controleer je best of de manchet nog goed zit.
  • Het kan dat je wat last hebt van tintelingen in de arm of vingers tijdens de meting, of dat het opblazen van de manchet zorgt voor een pijnlijke arm. Dit gaat vanzelf weer over.
  • Na 24 uur breng je de bloeddrukmeter terug naar het ziekenhuis. Daar zal de arts dan de onderzoeksresultaten bekijken.
Laatste update op:
20/04/2021
Auteur(s): Team Hartcentrum ZNA