Ergospirometrietest | ZNA
Home » Op raadpleging » Onderzoeken » Basisonderzoeken » Ergospirometrie

Ergospirometrietest

Wat is een ergospirometrietest?

Bij inspanning spelen zowel je hart en je longen als de interactie tussen beide een belangrijke rol. Daarom is het soms nodig om de klassieke inspanningstest aan te vullen met bijkomende metingen van de longen.

Dat gebeurt tijdens een ergospirometrietest. Die geeft een zeer compleet beeld van de conditie bij gezonde mensen (bijvoorbeeld als sporttest) en bij mensen met hartproblemen, die bijvoorbeeld opgevolgd worden tijdens hun cardiale revalidatie.

Hoe verloopt het onderzoek?

  • Je krijgt een masker dat je mond en neus bedekt en waarlangs je normaal kan in- en uitademen.
  • Eerst meet de arts je longcapaciteit, zuurstofopname, zuurstofverbruik en CO2-productie in rust.
  • Daarna doet hij deze metingen opnieuw tijdens een inspanning en na die inspanningen.
  • Soms gebeurt er ook een melkzuurmeting via kleine prikjes in je vingertop.
Laatste update op:
14/04/2021
Auteur(s): Team Hartcentrum ZNA