Cardio-oncologie | ZNA
Home » Op raadpleging » Raadplegingen » Cardio Oncologie

Cardio-oncologie

Patiënten met een kankerdiagnose krijgen soms chemotherapie die hun hartfunctie kan verminderen.

Om dit goed op te volgen wordt er nauw samengewerkt tussen de dienst Oncologie en de dienst Cardiologie.

Zo kan de levensnoodzakelijke kankerbehandeling geoptimaliseerd worden zonder dat er zich ernstige hartproblemen ontwikkelen.

Wat doen we?

Als je behandelend specialist het nodig acht, verwijst hij je nog voor de start van de chemotherapie door naar de cardioloog. Hier maakt het team dan een eerste inschatting van je risicoprofiel voor de ontwikkeling van hartziekten. Het team onderzoekt je hart aan de hand van de laatste echocardiografie-technieken en plant eventueel extra testen in, zoals een fietsproef, ritme-monitoring of extra beeldvorming.

Dankzij deze strikte opvolging kan de cardioloog de eerste aanwijzingen op hartzwakte vlugger opsporen en meteen aanpakken. Dit kan via medicatie die het hart beschermt of met eventuele aanpassingen aan de dosis chemotherapie.

Op raadpleging

Je kunt voor een hartnazicht in het kader van je chemotherapie terecht in volgende centra:

Laatste update op:
12/04/2021
Auteur(s): Team Hartcentrum ZNA