Afspraak maken in ZNA Cadix

ZNA Cadix Telefoonnummer
> Algemeen afsprakennummer 03 217 77 70
> Algemene heelkunde, kinderchirurgie,
    thoracale heelkunde
03 339 75 00
> Anesthesie (preoperatieve raadpleging) 03 339 79 80
> Bloedafname - Urinestalen 03 280 48 45
> Bloedziekten (Hematologie) 03 339 74 58
> Brandwondencentrum 03 339 76 40
> Centrum voor Genderzorg Antwerpen
    * nieuwe aanmeldingen via website zna.be/cga
    * controle-afspraken

 

03 217 77 70

> Centrum voor zwangerschapsonderbreking 03 339 72 24
03 339 72 25
> Fysische geneeskunde en revalidatie 03 339 72 00
> Geriatrisch dagziekenhuis 03 339 77 00
> Gynaecologie 03 800 62 37
> Hartcentrum (Cardiologie) 03 339 72 40
> Hormoonziekten (Endocrinologie) / Diabetes 03 339 75 01
> Huidziekten (Dermatologie) 03 217 77 70
> Kindergeneeskunde (Pediatrie) 03 640 28 90
> Longziekten (Pneumologie) 03 339 77 79
> Maag- en darmziekten (Gastro-enterologie) 03 217 72 72
> Medische beeldvorming (Radiologie) 03 339 72 81
> Mond-, kaak- en aangezichtschirurgie (MKA) 03 339 71 40
> Neurochirurgie 03 339 73 17
> Neurologie 03 217 77 70
> Neus-, keel- en oorziekten (NKO)
   * afspraken
   * vragen: [email protected] of
03 217 77 70
03 339 72 12
> Nierkliniek - Dialyse 03 339 73 00
> Nucleaire geneeskunde 03 800 63 65
> Obesitascentrum 03 339 75 00
> Oncologie 03 339 74 58
> Oogheelkunde (Oftalmologie) 03 339 71 30
[email protected]
> Orthopedie 03 339 73 16
> Palliatieve begeleiding 03 339 20 43
> Pijnkliniek 03 640 28 20
> Plastische chirurgie 03 217 77 70
> Psychiatrische hulp 03 217 77 50
> Reumatologie en botmassameting (BMD) 03 640 28 51
> Spoed (Balie) 03 339 71 00
> Urologie 03 640 28 80
> Vaatheelkunde (Vasculaire heelkunde) 03 339 76 96
> Verloskamer 03 640 24 51
Laatste update op: 18-01-2024