Onze kwaliteit

ZNA's missie bestaat erin kwaliteitsvolle en toegankelijke zorg aan te bieden. Om dat te garanderen streven we ernaar de kwaliteit van zorg voortdurend te verbeteren. De verbeteringen worden gestuurd door resultaten van kwaliteitsmetingen, patiëntenbevragingen, analyse van (bijna-)incidenten en bevindingen van externe en interne audits en controles.
 
Elk jaar worden er nieuwe doelstellingen gepland voor het komende jaar. Zo zal ZNA zich verder inzetten om de patiëntveiligheid te waarborgen. Daarnaast wordt er ingezet op de optimalisatie ven het volledig digitaal patiëntendossier en op de verdere uitwerking van de samenwerking met GZA.
 
Om de patiënt en zijn omgeving de beste zorgen te kunnen aanbieden, is het welbevinden van onze werknemers en artsen van groot belang. Daarvoor zet ZNA zet zich in om zijn medewerkers te ondersteunen door de oprichting van een werkgroep rond wetenschappelijk onderbouwd werken in het kader van Magnet4Europe

Een suggestie, een compliment, klacht of bedenking? Neem dan contact op met de Ombudsdienst van ZNA.

Vragen over kwaliteit? Neem contact op met het kwaliteitsteam via [email protected].
 

Laatste update op: 28-06-2023