ZNA steunen

 

Ook al ben je geen arts of verpleegkundige, helpen kan je altijd. Met financiële steun uit schenkingen en legaten kan de vzw Vrienden van ZNA projecten financieren om de zorg te innoveren en om het verblijf in het ziekenhuis zo aangenaam mogelijk te maken. 

Daarnaast gaat het geld ook naar de promotie en ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, naar bijscholing van personen actief in de gezondheidszorg en naar groeperingen van patiënten en belangengroepen. Wanneer je jouw gift een welbepaalde bestemming wil geven, wordt deze wens steeds gerespecteerd.

 

Laatste update op: 10-08-2021