ZNA steunen


 

Ook al ben je geen arts of verpleegkundige, helpen kan je altijd. Met financiële steun uit schenkingen en legaten kan de vzw Vrienden van ZNA projecten financieren om de zorg te innoveren en om het verblijf in het ziekenhuis zo aangenaam mogelijk te maken. 

Daarnaast gaat het geld ook naar de promotie en ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, naar bijscholing van personen actief in de gezondheidszorg en naar groeperingen van patiënten en belangengroepen. Wanneer je jouw gift een welbepaalde bestemming wil geven, wordt deze wens steeds gerespecteerd.

 

Vrienden van ZNA VZW werd speciaal opgericht om fondsen te verzamelen en giften te ontvangen. Het rekeningnummer van Vrienden van ZNA is BE45 0910 1768 9189. Het is op dit rekeningnummer dat je jouw schenking mag doen.

Scan de QR-code hieronder om een gift te doen. Opgelet: ZNA en de vzw Vrienden van ZNA kunnen geen fiscaal attest uitreiken.

 


Laatste update op: 03-01-2024