Kwaliteitsmetingen

Naast het opvolgen van interne kwaliteitsindicatoren, heeft ZNA zich ook geëngageerd om deel te nemen aan VIP² (Vlaams Indicatorenproject voor patiënten en professionals).

Met deze kwaliteitsindicatoren kunnen ziekenhuizen een bepaald onderdeel van hun kwaliteit meten en de behaalde resultaten vergelijken met de resultaten van andere ziekenhuizen.

VIP² heeft verschillende domeinen geïdentificeerd waarbinnen kwaliteitsindicatoren zijn uitgewerkt:

  • borstkanker
  • rectumkanker
  • patiëntervaringen: websitebeoordeling, patiëntenbevraging
  • ziekenhuisbrede elementen die de zorg voor patiënten beïnvloeden: handhygiëne, volledig geneesmiddelenvoorschrift, patiëntenidentificatie, checklist veilige heelkunde

ZNA neemt deel aan al deze metingen. 

De resultaten van de kwaliteitsindicatoren zijn beschikbaar op de centrale website voor zorgkwaliteit.

Momenteel ontwikkelt ZNA een eigen indicatorlandschap met de bedoeling om continu en dus ook sneller in kaart te brengen waar ZNA de kwaliteit nog kan verbeteren. Meer info over deze indicatoren en de resultaten volgt nog.

Laatste update op: 09-11-2021