Patiëntgerichtheid van de ziekenhuiswebsite

Elk jaar beoordeelt het Vlaams Patiëntenplatform vzw, een onafhankelijk platform van patiëntenverenigingen in Vlaanderen, de patiëntgerichtheid van Vlaamse ziekenhuiswebsites. Dit gebeurt in het kader van het Vlaams Indicatorenproject (VIP²).

Het Vlaams Patiëntenplatform bekijkt hierbij of de informatie op de ziekenhuiswebsites relevant is en of die informatie snel en gemakkelijk teruggevonden kan worden door de patiënten. 

In 2020 is geen evaluatie over de periode 2019 uitgevoerd omwille van herziening van de evaluatiecriteria enerzijds en de covidcrisis anderzijds.

Evaluatie over de periode 2018 (geen evaluatie over de periode 2019-2020 uitgevoerd)

In 2018 beoordeelde het Vlaams Patiëntenplatform vzw 49 items, gegroepeerd rond 8 aspecten: 

  • gebruiksvriendelijkheid en toegankelijkheid van de website (13 items)
  • praktische informatie (3 items)
  • informatie over de visie en het beleid van het ziekenhuis (11 items)
  • informatie over het zorgaanbod van het ziekenhuis (7 items)
  • informatie over de kostprijs van zorg (4 items)
  • informatie over privacy en patiëntenrechten (5 items)
  • patiëntenvoorlichting en -ervaringen (4 items)
  • interactiemogelijkheden van de website (2 items)

In totaal beoordeelde het Vlaams Patiëntenplatform 53 ziekenhuizen.

Resultaat 2018 


 

In 2018 behaalde de ZNA-website een score van 95.10% en is hiermee de best scorende website van alle deelnemende Vlaamse ziekenhuizen.

Dit betekent meteen dat ZNA de streefwaarde tussen 76-100% voor de patiëntgerichtheid van de website ruimschoots behaalde.

De verbeterde score t.o.v. 2017 is vooral te danken aan het behalen van het AnySurfer-label waarmee we garanderen dat de ZNA-website toegankelijk is voor iedereen, dus ook voor personen met een handicap.  Bovendien hebben we de visie en het beleid van ZNA nog meer uitgelegd en bijkomende info over onze artsen gepubliceerd.

Meer weten?

Meer info over de resultaten van de ZNA-website vind je terug op de website van Zorgkwaliteit.

Laatste update op: 14-07-2021