Kwaliteitslabels

Om patiëntveilige en kwaliteitsvolle zorg te leveren zetten al onze artsen en medewerkers zich in. Die inzet wordt erkend met verschillende labels en accreditaties. Een overzicht.
 

Erkend door

Federale overheidsdienst Volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu

Erkenning voor

het Multidisciplinair Pijncentrum in ZNA Hoge Beuken en ZNA Middelheim is een van de 35 erkende centra in België. Het bestaat sinds juli 2013 en heeft als doel mensen met pijn beter te behandelen. Lees meer

Federale overheidsdienst Volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu behandeling van pijn bij kinderen: erkenning door de federale overheidsdienst dat het Pijnteam Pediatrie pijn bij kinderen zo veel mogelijk voorkomen en zo goed mogelijk behandelen. Het team kan ook advies geven over optimale pijnbestrijding na chirurgische ingrepen. Lees meer
European Burns Association
 

het brandwondencentrum. Als enige in België heeft ZNA de erkenning dat zijn brandwondencentrum medische zorg aanbiedt van hoge kwaliteit. Ook de infrastructurele voorzieningen, de opleiding van het personeel en de organisatie zijn uitmuntend. Lees meer

Agentschap Zorg & Gezondheid

het zorgprogramma Cardiologie en cardiochirurgie. Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid heeft ZNA erkend voor volgende activiteiten: 

 • Cardiale basiszorg (A) : ZNA Middelheim, Jan Palfijn en Stuivenberg
 • Cardiale intensieve zorg (B): ZNA Middelheim
 • Electrofysiologie (E): ZNA Middelheim
 • Pacemaker therapie (P): ZNA Middelheim, Jan Palfijn en Stuivenberg

Lees meer over het zorgprogramma of over het ZNA Hartcentrum

Riziv

 

verplegingsinrichtingen heelkunde op de thorax en cardiologie. Daardoor worden de volgende (be)handelingen in ZNA erkend en komen ze in aanmerking voor terugbetaling:
 • Implanteerbare hartstimulatoren en resynchonisatie hartstimulatoren (+electroden en toebehoren)
 • Coronaire dilatatie en plaatsen van coronaire stents
 • Percutaan implanteerbare klepstent aorta
 • Behandeling van percutane sluiting van het linker hartoortje in geval van niet-valvulaire voorkamerfibrillatie

Riziv

het hartrevalidatiecentrum. Het Riziv erkent ZNA Middelheim en ZNA Jan Palfijn als revalidatiecentrum na een hartaandoening. De erkenning houdt in dat een gespecialiseerd team klaar staat om de levenskwaliteit van patiënten te verbeteren.
 
Riziv 
 
de conventie gespecialiseerd centrum zorg diabetespatiënten voor personen ouder dan 16 jaar. Het diabetesteam zet zich in om gespecialiseerde begeleiding en educatie aan te reiken. Volgende zaken komen in aanmerking:
 • Type 1 en 2 diabetici die minimaal 2x/dag insuline spuiten
 • Type 1 diabetici met insulinepomp
 • Zwangerschapsdiabetes

Lees meer

Riziv het revalidatiecentrum voor locomotorische en neurologische aandoeningen is erkend voor zowel ambulante als gehospitaliseerde behandleingen en therapieën. Lees meer
Fedris, federaal agentschap voor beroepsziekten revalidatieprogramma Lage rugpijn wordt door Fedris erkend voor twee jaar. Dat betekent dat het centrum over bevoegd personeel en de juiste infrastructuur beschikt.  Lees meer
ZNA het Universitair Centrum Geriatrie leidt assistenen en studenten op in de geriatrische geneeskunde. Zo zijn er assistenten geriatrie actief in verschillende ZNA-ziekenhuizen, is er op verschillende domeinen samenwerking en zijn de geriatrische eenheden in ZNA Sint-Elisabeth en ZNA Middelheim volledig gefusioneerd. Zij vormen de centrale opleidingsdienst.

Federale overheid 

 

zorgprogramma borstkanker. ZNA telt twee borstklinieken die aan de voorwaarden van de overheid voldoen. ZNA Middelheim heeft een erkend gespecialiseerd oncologisch zorgprogramma voor borstkanker. ZNA Jan Palfijn is erkend als een satellietborstkliniek.  

European Board & College of Obstetrics and Gynaecology het kwaliteitsvolle opleidingscentrum voor specialisten in de gynaecologie en verloskunde. ZNA Middeleheim draagt die erkenning tot 2026. Lees meer
Vlaanderen hét referentiecentrum voor autismespectrumstoornissen in de provincie Antwerpen stelt ZNA diagnoses en verwijzen we door naar de juiste behandelingen. Lees meer
BELAC het Klinisch Labo ZNA is eveneens een BELAC-geaccrediteerd labo (dossier MED-318) voor Klinische Biologie en voldoet aan de vereisten vastgelegd via de isonormering 15189. Lees meer
Sciensano het Klinisch Labo ZNA is een door de Belgische Overheid (via WIV en KB 3/12/1999) erkend laboratorium voor Klinisch Biologie en voldoet aan de wettelijke vereisten en de vereisten vastgelegd in de Praktijkrichtlijn. Lees meer
JACIE stamceltransplantatie en celtherapie bij ZNA zijn erkend omwille van zijn hoge kwaliteit in patiëntenzorg, medische en laboratoriumpraktijk. De accredatie loopt van maart 2023 tot en met april 2025. Lees meer
European Society of Hypertension hypertension centre of excellence omdat het ziekenhuis de interne kennis over te hoge bloeddruk (hypertensie) deelt met andere organisaties en artsen. 
Belac het ZNA laboratorium Pathologische Anatomie wordt door BELAC erkend met de internationale ISO-normen 628-MED. Lees meer
ISO 9001 het ZNA Fertiliteitscentrum haalt de internationale norm voor z'n kwaliteitsmanagement. Lees meer
Vlaanderen zijn griepvaccinatiegraad in het ZNA Koningin Paola Kinderziekenhuis. In 2022 behaalde het ziekenhuis het zilveren certificaat van de Vlaamse overheid behaald omdat meer dan 70 % van de medewerkers liet zich vaccineren.
European neuroendocrine tumor society de diagnose en behandeling van neuro-endocriene tumoren. ZNA wordt door de European NeuroEndocrine Tumor Society erkend als een excellentiecentrum in de diagnose en behandeling van complexe tumoren aan de maag, darm of pancreas. Lees meer
Laatste update op: 04-07-2023