Diabetesconventie

De diabetesconventie is een afspraak tussen de patiënt en het Riziv. Ze werd in het leven geroepen om de behandeling voor diabetespatiënten toegankelijker te maken.

Zo hebben patiënten die in aanmerking komen voor een conventie onder meer recht op gratis materiaal voor zelfcontrole van de bloedsuikerwaarden en begeleidende vorming door een gespecialiseerde verpleegkundige en diëtiste.

Kwaliteitscriteria

Om in aanmerking te komen voor het uitbouwen van een diabetesconventie moet het ziekenhuis aan bepaalde criteria voldoen. Patiënten moeten kunnen rekenen op een zo breed mogelijke behandeling, niet alleen bij het diabetesteam maar ook op de diensten vaatheelkunde, cardiochirurgie, oogheelkunde en nierziekten.

Bovendien is elk conventieziekenhuis verplicht om op regelmatige basis aan een kwaliteitscontrole deel te nemen.

Betrokken patiënten verbinden zich tot een jaarlijks onderzoek om complicaties tijdig op te sporen.

Wie komt in aanmerking?

  • Type 1- en Type 2-diabetici die minimaal twee keer per dag insuline spuiten.
  • Type 1-diabetespatiënten met een insulinepomp.
  • Vrouwen met zwangerschapsdiabetes.
Laatste update op: 26-08-2021