Over ZNA

Ziekenhuis Netwerk Antwerpen (ZNA) is de grootste gezondheidszorgorganisatie van België. Op tien sites omvat de groep 3 algemene ziekenhuizen, zeven dagcentra, zes gespecialiseerde ziekenhuizen, een psychiatrisch verzorgingstehuis en een woonzorgcentrum. 
ZNA staat voor kwaliteitsvolle en toegankelijke zorg.

De invloedssfeer van ZNA strekt zich uit over 32 gemeenten. Hiermee bereikt ZNA potentieel ruim een miljoen inwoners. In de stad Antwerpen behaalt ZNA een patiëntenaandeel van 44%.

ZNA stelt zo'n 6.550 mensen te werk, waaronder 600 artsen.

In 2022 telde ZNA circa 2.202 erkende bedden. Er werden 44.500 patiëntcontacten gehospitaliseerd (met overnachting).
72.500 patiëntcontacten werden in dagkliniek behandeld en we voerden iets meer dan 530.000 raadplegingen (consultaties) uit.

In een grootstad als Antwerpen heeft ZNA bij uitstek een sociale rol. Sinds de start van ZNA is de sociale toegankelijkheid van de zorg er in alle ZNA-ziekenhuizen op vooruitgegaan. Daarvan getuigen ook alle organisaties van kansarmen, waarmee ZNA permanent overlegt en bijstuurt waar nodig. Zo heeft de invoering van de waarborgregeling ervoor gezorgd dat mensen van wie de papieren niet in orde waren, nu systematisch in orde zijn/worden gebracht.

Laatste update op: 24-01-2023