CVA (Cerebrovasculair Accident) of beroerte

Definitie

CVA, beter bekend als een beroerte of ‘attack, is een verstoring van de doorbloeding van de hersenen. Dat gebeurt door een bloeding of door een infarct (zuurstoftekort door afsluiting van een bloedvat). CVA is een niet aangeboren hersenaandoening.  

Er zijn 2 soorten CVA:

 • CVA ten gevolge van zuurstoftekort in bepaalde delen van de hersenen
  Een vernauwing of verstopping van de bloedvaten kan leiden tot zuurstoftekort in bepaalde delen van de hersenen en zo een beroerte teweeg brengen. Deze patiënten worden behandeld door de neuroloog.
 • CVA ten gevolge van een spontane hersenbloeding
  Een gesprongen bloedvat kan leiden tot een hersenbloeding (bloeding in het hersenweefsel of rondom de hersenen) en tot een CVA. Deze patiënten worden behandeld door de neurochirurg.

Zeer dringende hulp is vereist!

Oorzaken

Niet-behandelbare risicofactoren:

 • leeftijd: hoe ouder hoe meer kans
 • geslacht: mannen vaker dan vrouwen
 • familiale voorgeschiedenis

Behandelbare risicofactoren:

 • roken
 • hoge bloeddruk
 • suikerziekte
 • overgewicht
 • overmatig alcoholgebruik
 • hart- en vaatziekten
 • voorkamerfibrillatie
 • verhoogde cholesterol
 • onvoldoende lichaamsbeweging
 • druggebruik

Symptomen

 • krachtverlies in gelaat, arm en/of been
 • gevoelsstoornissen in gelaat, arm en/of been
 • moeilijkheden om te spreken, niet meer op woorden kunnen komen, moeilijkheden om anderen te begrijpen
 • evenwichtsproblemen, gangmoeilijkheden
 • zeer hevige hoofdpijn
 • gedeeltelijk verlies van zicht uit 1 of beide ogen
 • slikstoornissen
 • moeite met taal
 • gedragswijzigingen
 • TIA (transient ischemic attack): het tijdelijk optreden van deze symptomen gedurende enkele minuten of uren. Dit kan het voorteken zijn van een beroerte en vereist dringend medisch nazicht.

Mogelijke behandelingen

De behandeling moet de misvorming van het bloedvat verhelpen.

Meer

Revalidatie

 • Bij snel herstel: ambulante revalidatie
 • Vaak: opname in een gespecialiseerde revalidatieafdeling

Meer

Laatste update op: 30-08-2019
Auteur(s): Team Fysische geneeskunde en revalidatie, Team Neurochirurgie