Hodgkin lymfoom

Definitie

Het Hodgkin lymfoom is een vorm van lymfeklierkanker, die voorkomt bij 1 op 30.000 mensen. Hodgkin lymfoom is de best geneesbare kwaadaardige aandoening, met genezingskansen tot zelfs meer dan 95%, afhankelijk van het stadium van de ziekte. De ziekte komt vooral voor bij adolescenten en kent een 2de piek vanaf 65 jaar.

Het lymfesysteem, dat bestaat uit lymfevaten en lymfeklieren, staat in voor onze afweer. De ziekte breidt zich erin uit van klier naar klier – en dat over een verloop van enkele maanden. Ook organen kunnen daarbij aangetast worden.

Oorzaken

De oorzaak van Hodgkin lymfoom is niet gekend

Symptomen

  • kortademigheid, veroorzaakt door een lymfekliermassa in borstholte)
  • koorts
  • vermageren
  • hevig nachtelijk zweten
  • soms jeuk over ganse lichaam
  • uitzonderlijk pijn in de lymfeklieren na het drinken van alcohol

Onderzoeken

  • een lymfeklierklierbiopsie om de diagnose te stellen
  • met een PET-scan wordt het stadium waarin de ziekte zich bevindt nagegaan
  • bij uitgebreide stadia wordt een beenmergbiopsie genomen om na te gaan of ook het beenmerg is aangetast

Behandeling

De ziekte van Hodgkin is in de meerderheid van de gevallen te genezen. Toch betekent dit niet dat de ziekte onschuldig is. Zonder behandeling kan men eraan sterven. De behandeling hangt af van het stadium van de ziekte en van het risicoprofiel van de patiënt. Ze bestaat gewoonlijk uit chemotherapie, al dan niet gevolgd door radiotherapie.

Laatste update op: 30-08-2019
Auteur(s): Team Hematologie (Bloedziekten)