Schisis (hazenlip, open gehemelte)

Definitie

Schisis is een aangeboren afwijking in het gezicht. Een lipspleet kan alleen voorkomen, maar soms is ook de bovenkaak en het gehemelte gespleten.

Oorzaken

Het gezicht van een baby vormt zich in de eerste 3 maanden van de zwangerschap. Wanneer deze ontwikkeling wordt verstoord, kan een schisis ontstaan. Waardoor zo'n verstoring ontstaat, weten we niet precies. Een schisis komt voor bij 2 op de 1.000 baby’s en we zien het vaker bij jongens dan bij meisjes.

Symptomen

  • Problemen met de voeding en groei omdat de baby niet goed kan zuigen 
  • Tandheelkundige problemen
  • Problemen met de uitspraak
  • Psychologische impact

Onderzoek

Echografie: Bij een foetus van 15 weken kan in principe een lipspleet vastgesteld worden via echografie. Maar meestal worden lipspleten niet opgemerkt bij prenataal echografisch onderzoek.

Behandeling

De MKA-chirurg zal de spleet sluiten met een of meer operatie(s). Daarnaast voert de MKA-chirurg extra operaties uit om de stand van de neus en lippen te verbeteren.

Het eindresultaat van de operaties is pas duidelijk te zien wanneer je kind volgroeid is, dat varieert tussen 16 en 20 jaar. Tot die tijd blijft je kind bij de arts onder controle. 

Laatste update op: 30-08-2019
Auteur(s): Team Mond-, Kaak- en Aangezichtsheelkunde (MKA)