Chronische lymfatische leukemie

Definitie

Chronische lymfatische leukemie (CLL) is een woekering van afwijkende B-cellen.
Hoewel het de meest frequente leukemie in de westerse wereld is, blijft hij – met een voorkomen van 1 op 10.000 – eerder zeldzaam.
Het is typisch een ouderdomsziekte, die gemiddeld rond de 65 jaar optreedt. CLL komt dubbel zo vaak voor bij mannen dan bij vrouwen.

  Oorzaken

  De oorzaak van CLL is niet gekend.

  Symptomen

  De ziekte verloopt meestal traag en blijft de eerste jaren meestal zonder enig symptoom. In de helft van de gevallen wordt de ziekte toevallig vastgesteld tijdens een routinecontrole. Als er toch klachten zijn, gaat het om:

  • vermoeidheid
  • koorts
  • vermagering
  • nachtelijk zweten
  • vergrote lymfeklieren
  • vergrote milt
  • frequente infecties
  • auto-immune afwijkingen

  Onderzoeken

  • bloedonderzoek
  • eventueel een beenmergpunctie of klierbiopsie
  • radiologisch onderzoek

  Behandelingen

  CLL is in de regel ongeneeslijk, de voordelen van een behandeling moeten dus zeker worden afgewogen tegen de nadelen.  

  • vaccinaties tegen seizoensgriep en pneumococcen omwille van verhoogde vatbaarheid voor infecties.
  • maandelijkse toediening van antistoffen bij wie vaak (ernstige) infecties en verlaagde antistoftiters heeft
  • chemotherapie als
   • er symptomen optreden (koorts, vermagering, nachtzweten, onverklaarde vermoeidheid)
   • de gezonde bloedcellen dalen als gevolg van het toenemende aantal CLL-cellen
   • de milt of de lymfeklieren snel groeien
   • de witte bloedcellen in aantal verdubbelen binnen de 6 maanden
  • allogene stamceltransplantatie bij jonge mensen met een uitzonderlijk agressieve vorm van CLL
  Laatste update op: 08-03-2018
  Auteur(s): Team Hematologie (Bloedziekten)