Polyneuropathie

Definitie

Polyneuropathie is een spierziekte waarbij de uiteinden van de zenuwen op meerdere plaatsen in je lichaam worden aangetast. Je spieren en je gevoel functioneren niet meer naar behoren.

Onderzoek en behandeling

 • klinisch onderzoek aangevuld met een EMG (elektromyografie).
 • Indien mogelijk dient de onderliggende oorzaak behandeld te worden.

Oorzaken

Afhankelijk van de oorzaak kan het verloop en de ernst van de zenuwaantasting sterk verschillen.

 • stofwisselingsziekten (suikerziekte en schildklierziektes) en auto-immuunziektes (Guillain-Barrésyndroom, bindweefselziektes, vasculitis)
 • vitaminetekorten: o.a. vitamine B1, B12 en E
 • alcohol
 • chemotherapie
 • erfelijke factoren: o.a. ziekte van Charcot-Marie-Tooth
 • infecties: o.a. HIV, lepra
 • soms kan er geen oorzaak aangewezen worden

Symptomen

 • gevoelsstoornissen in armen en benen
 • krachtverlies in armen en benen
 • gangmoeilijkheden
 • vallen

Revalidatie

 • Afhankelijk van de ernst en de aard van de zenuwaantasting kan de revalidatie ambulant of gehospitaliseerd zijn.
 • Soms is een opname nodig op een revalidatieafdeling waar de patiënt dagelijks intensieve multidisciplinaire therapie krijgt volgens zijn of haar behoefte (kinesitherapie, ergotherapie, logopedie en/of psychotherapie). Het doel is om de patiënt zo zelfstandig mogelijk te laten functioneren. Bij je ontslag houden we rekening met je thuissituatie. We bekijken samen de nodige hulpmiddelen en eventuele aanpassingen aan je woning.
Laatste update op: 08-03-2018
Auteur(s): Team Fysische geneeskunde en revalidatie