Thalassemie bij kinderen

Definitie

Thalassemie is een aangeboren vorm van bloedarmoede die ontstaat door een erfelijke verandering van het hemoglobine (het zuurstof-transporterende pigment in de rode bloedcellen ).

Bij thalassemie wordt minder of geen hemoglobine gemaakt. De erfelijke verandering leidt tot een verstoring van de functie van het hemoglobine. Daardoor ontstaat een chronische bloedarmoede.

Bij thalassemie beginnen de klachten meestal pas rond de leeftijd van 4-6 maanden.

Sommige kindjes hebben slechts milde klachten (thalassemie minor), anderen vertonen zeer ernstige symptomen (thalassemie maior) en moeten vaak in het ziekenhuis worden behandeld. Kinderen die vroeg behandeld worden, kunnen een redelijk normaal leven leiden. Kinderen met ernstige vormen van thalassemie sterven doorgaans jong.

Laatste update op: 07-05-2016
Auteur(s): Team Pediatrie (Kinderziekten)